Финансијски план

Финансијски план Министарства за људска и мањинска права и друштвени дијалог за 2024. годину донет је у складу са Законом о буџетском систему и Законом о буџету Републике Срибије за 2024. годину

Одлука о усвајању Финансијског плана Министарства за 2024. годину

Финанасијски план Министарства за 2024. годину