Информатор о раду

Информатор о раду сачињава се у складу са одредбом члана 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС”, бр. 120/04, 54/07, 104/09, 36/10 и 105/21) и Упутством за израду и објављивање информатора о раду државног органа („Службени гласник РС”, број 68/10)

Информатор о раду Министарства за људска и мањинска права и друштвени дијалог