Планови и извршења

Јавне набавке 2024

У складу са чланом 88. Закона о јавним набавкама, Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог, као наручилац донело је План јавних набавки за 2024. годину

Одлука о доношењу Плана јавних набавки Министарства за људска и мањинска права и друштвени дијалог за 2024. годину

План јавних набавки Министарства за људска и мањинска права и друштвени дијалго за 2024. годину

Јавне набавке 2023

У складу са чланом 88. Закона о јавним набавкама, Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог, као наручилац донело је План јавних набавки за 2023. годину

Одлука о доношењу Плана јавних набавки Министарства за људска и мањинска права и друштвени дијалог за 2023. годину

План јавних набавки Министарства за људска и мањинска права и друштвени дијалго за 2023. годину

Извештај о набавкама за 2023. годину

Јавне набавке 2022

У складу са чланом 88. Закона о јавним набавкама, Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог, као наручилац донело је План  јавних набавки за 2022. годину

Одлука о доношењу Плана јавних набавки Министарства за људска и мањинска права и друштвени дијалог за 2022. годину

План јавних набавки Министарства за људска и мањинска права и друштвени дијалог за 2022. годину

Прва измена Плана јавних набавки Министарства за људска и мањинска права и друштвени дијалог за 2022. годину

Извештај о набавкама за 2022. годину

Јавне набавке 2021

У складу са чланом 88. Закона о јавним набавкама, Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог, као Наручилац, донело је План јавних набавки за 2021. годину

Одлука о доношењу Плана јавних набавки Министарства за људска и мањинска права и друштвени дијалог за 2021. годину

План јавних набавки Министарства за људска и мањинска права и друштвени дијалог за 2021. годину

Одлука о измени Плана јавних набавки Минситарства за људска и мањинска права и друштвени дијалог за 2021. годину I

Прва измена Плана јавних набавки Министарства за људска и мањинска права и друштвени дијалго за 2021. годину

Одлука о измени Плана јавних набавки Минситарства за људска и мањинска права и друштвени дијалог за 2021. годину II

Друга измена Плана јавних набавки Министарства за људска и мањинска права и друштвени дијалго за 2021. годину

Извештај о набавкама за 2021. годину