Поступци јавних набавки

Јавни позив ЈН У-2/2024

Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог, као Наручилац, објављује Јавни позив за набавку услуге одржавања и унапређење апликације Посебног бирачког списка националних мањина и Регистра националних савета.

Документација о набавци је доступна на порталу   https://jnportal.ujn.gov.rs/

Рок за подношење понуда је 01.04.2024. године до 12:00 часова.

Јавни позив ЈН У-2/2024

Одлука о додели уговора – ЈН У-2/2024

Јавни позив ЈН У-1/2024

Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог, као Наручилац, објављује Јавни позив за набавку ЈН У-1/24 – набавка услуга усменог (симултаног и консекутивног) превођења са српског језика на стране језике и са страних језика на српски језик.

Документација о набавци је доступна на порталу   https://jnportal.ujn.gov.rs/

Рок за подношење понуда је 13.02.2024. године до 12:00 часова.

Јавни позив ЈН У-1/2024

Одлука о додели уговора – ЈН У-1/2024

Јавни позиви 2023/2022/2021

Све јавне позиве из претходних година можете видети овде