Средњорочни план

Средњорочни план и извештај о спровођењу средњорочног плана  Министарства  припремају се у складу са  одредбама Закона о планском систему („Сл.гласник РС“, бр. 30/18) и Уредбе о методологији за израду средњорочних планова („Сл.гласник РС“, бр. 08/19)

2024. година

Средњорочни план Министарства за период од 2024. до 2026. године

2023. година

Средњорочни план Министарства за период од 2023. до 2025. године

Годишњи извештај о спровођењу Средњорочног плана за 2023. годину

2022. година

Средњорочни план Министарства за период од 2022. до 2024. године

Годишњи извештај о спровођењу Средњорочног плана за 2022. годину