МЕНИ
 
Насловна » Конкурси и Јавни позиви » Јавни позив организацијама цивилног друштва за чланство у Радној групи за израду еx ante анализе ефеката Закона о волонтирању и Нацрта закона о изменама и допунама Закона о волонтирању у складу са том анализом

Јавни позив организацијама цивилног друштва за чланство у Радној групи за израду еx ante анализе ефеката Закона о волонтирању и Нацрта закона о изменама и допунама Закона о волонтирању у складу са том анализом

Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог у сарадњи са Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања упућује Јавни позив организацијама цивилног друштва за чланство у Радној групи за израду еx ante анализе ефеката Закона о волонтирању и Нацрта закона о изменама и допунама Закона о волонтирању у складу са том анализом.

Рoк зa пoднoшeњe пријава траје од  18. јуна  до 02. јула 2021. године.

Заинтересоване организације цивилног друштва дужне су да своје пријаве заједно са припадајућом документацијом из тачке IV Јавног позива (ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ДОСТАВЉА) у назначеном року доставе искључиво електронским путем на имејл адресу sek.scd@minljmpdd.gov.rs  сa нaпoмeнoм:  „Пријава за учешће у Радној групи за израду еx ante анализе ефеката Закона о волонтирању и Нацрта закона о изменама и допунама Закона о волонтирању у складу са том анализомˮ.

Јавни позив и пропратни обрасци, као и додатне информације за њихово попуњавање налазе се у оквиру следећих докумената: