МЕНИ
 
Насловна » Конкурси и Јавни позиви » Јавни позив организацијама цивилног друштва за подношење кандидатуре за чланство у Посебној радној групи за израду Предлога националне стратегије за родну равноправност

Јавни позив организацијама цивилног друштва за подношење кандидатуре за чланство у Посебној радној групи за израду Предлога националне стратегије за родну равноправност

Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог упућује Јавни позив организацијама цивилног друштва за подношење кандидатуре за чланство у Посебној радној групи за израду Предлога националне стратегије за родну равноправност за период од 2021. до 2025. године са Предлогом акционог плана за спровођење Националне стратегије за родну равноправност за период од 2021. до 2023. године.

Рoк зa пoднoшeњe пријава траје од 1. април 2021. године до 9. априла 2021. године.

Заинтересоване организације цивилног друштва дужне су да своје пријаве заједно са припадајућом документацијом из тачке IV Јавног позива (ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ДОСТАВЉА) у назначеном року доставе искључиво електронским путем на адресу: sek.scd@minljmpdd.gov.rs сa нaпoмeнoм: „Кандидатура за чланство у Посебној радној групи за израду Предлога националне стратегије за родну равноправност за период од 2021. до 2025. године са Предлогом акционог плана за спровођење Националне стратегије за родну равноправност за период од 2021. до 2023. године.“

Јавни позив и пропратни обрасци, као и додатне информације за њихово попуњавање налазе се у оквиру следећих докумената: