МЕНИ
 
Насловна » Конкурси и Јавни позиви » Јавни позив независним експертима за кандидатуру за чланство у Комитету за елиминисање дискриминације жена Уједињених нација (CEDAW)

Јавни позив независним експертима за кандидатуру за чланство у Комитету за елиминисање дискриминације жена Уједињених нација (CEDAW)

Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог упућује Јавни позив независним експертима за кандидатуру за чланство у Комитету за елиминисање дискриминације жена Уједињених нација (CEDAW).

Јавни позив се расписује у складу са Резолуцијом Генералне скупштине Уједињених нација 68/628 (април 2014 г.) којом су утврђени општи услови за избор кандидата у уговорним телима Уједињених нација, Конвенцијом о елиминисању свих облика дискриминације жена  и роковима из вербалне ноте Генералног секретара Уједињених нација упућеном Сталној мисији Републике Србије при УН у Њујорку (бр. CEDAW/SP/2022/1/js)  у вези са избором чланова у Комитету за елиминисање дискриминације жена.

Рок за подношење пријава је до 14. фебруара 2022. године.

Пријаве са потребним прилозима достављати искључиво поштом на адресу:

Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог
Булевар Михајла Пупина 2
11000 Београд

са напоменом: „Пријава за кандидатуру за чланство у Комитету за елиминисање дискриминације жена Уједињених нација - не отварати“