МЕНИ
 
Насловна » Конкурси и Јавни позиви » Јавни позив организацијама цивилног друштва за приступање Платформи цивилног друштва за социјално укључивање Рома и Ромкиња

Јавни позив организацијама цивилног друштва за приступање Платформи цивилног друштва за социјално укључивање Рома и Ромкиња

Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог основало је Платформу цивилног друштва за социјално укључивање Рома и Ромкиња у циљу унапређења сарадње и јачања капацитета организација цивилног друштва које као циљеве препознају унапређење и заштиту положаја Ромкиња и Рома те основне принципе људских права.

Рoк зa пoднoшeњe пријава траје од 28.марта до 28. априла 2022. године.

Заинтересоване организације цивилног друштва дужне су да своје пријаве заједно са припадајућом документацијом из Јавног позива у назначеном року доставе на обрасцима који су саставни део овог позива, на следећу имејл адресу: aleksandra.novikova@minljmpdd.gov.rs, непосредно на писарници или поштом на адресу Министарства:

Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог
Булевар Михајла Пупина 2
11 070 Нови Београд

Документација се доставља у затвореној коверти са назнаком  „За јавни позив организацијама цивилног друштва за приступање Платформи цивилног друштва за инклузију Рома и Ромкиња“.

Јавни позив и пропратни обрасци, налазе се у оквиру следећих докумената: