МЕНИ
 
Насловна » Конкурси и Јавни позиви » Јавни позив организацијама цивилног друштва за чланство у Радној групи за израду Програма прилагођавања на измењене климатске услове са Акционим планом

Јавни позив организацијама цивилног друштва за чланство у Радној групи за израду Програма прилагођавања на измењене климатске услове са Акционим планом

Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог у сарадњи са Министарством заштите животне средине упућује Јавни позив организацијама цивилног друштва за чланство у Радној групи за израду Програма прилагођавања на измењене климатске услове са Акционим планом.

Рoк зa пoднoшeњe пријава траје од 4.4.2022. до 14.4.2022. године.

Заинтересоване организације цивилног друштва дужне су да своје пријаве заједно са припадајућом документацијом из тачке IV Јавног позива (ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ДОСТАВЉА) у назначеном року доставе искључиво електронским путем на имејл адресу sek.scd@minljmpdd.gov.rs  сa нaпoмeнoм: “Чланство у Радној групи за израду Програма прилагођавања на измењене климатске услове са Акционим планом“.

Јавни позив и пропратни обрасци, као и додатне информације за њихово попуњавање налазе се у оквиру следећих докумената:

  1. Листа поднетих пријава,
  2. Листа одбачених пријава,
  3. Ранг листа,
  4. Предлог представника ОЦД.