МЕНИ
 
Насловна » Конкурси и Јавни позиви » Јавни позив независним експертима за кандидатуру за чланство у Комитету за права детета Уједињених нација (CRC)

Јавни позив независним експертима за кандидатуру за чланство у Комитету за права детета Уједињених нација (CRC)

Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог упућује Јавни позив независним експертима за чланство у Комитету за права детета Уједињених нација (CRC)

Јавни позив за избор кандидата за чланство у Комитету за права детета се расписује у складу са Резолуцијом Генералне скупштине Уједињених нација 68/628 (април 2014 г.) којом су утврђени општи услови за избор кандидата у уговорним телима Уједињених нација, Конвенцијом о правима детета и роковима из вербалне ноте Генералног секретара Уједињених нација упућеном Сталној мисији Републике Србије при УН у Њујорку (бр. CRC/SP/19/1)  у вези са избором чланова у Комитету за права детета.

Независне експерте кандидују државе уговорнице, и то свака држава предлаже по једног кандидата и доставља кандидатуру Генералном секретару Уједињених нација најкасније до 30. априла 2022. године.

Рок за подношење пријава Министарству за људска права је до 18. априла 2022. године.

Пријаве са потребним прилозима достављати искључиво поштом на адресу:

Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог, Булевар Михајла Пупина 2, 11 070 Нови Београд са напоменом: „Пријава за кандидатуру за чланство у Комитету за права детета - не отварати“