МЕНИ
 
Насловна » Конкурси и Јавни позиви » Јавни позив јединицама локалне самоуправе за укључивање у програм „Подстицање запошљавања високо образованих Рома и Ромкиња у јединицама локалне самоуправе“

Јавни позив јединицама локалне самоуправе за укључивање у програм „Подстицање запошљавања високо образованих Рома и Ромкиња у јединицама локалне самоуправе“

Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог упућује Јавни позив јединицама локалне самоуправе за укључивање у програм „Подстицање запошљавања високо образовних Рома и Ромкиња у јединицама локалне самоуправе“.

Програм је покренут и конципиран са циљем подстицања запошљавања/радног ангажовања тридесет (30) високо образованих Рома и Ромкиња у јединицама локалне самоуправе у струци за коју је стечена академска и струковна врста квалификације, односно шести и седми ниво квалификације.

Програм се реализује у сарадњи са јединицама локалне самоуправе. Јединице локалне самоуправе у оквиру овог јавног позива могу укључивати предузећа, установе и друге организације и организационе јединице основане од стране локалне самоуправе, у складу са законом и статутом јединице локалне самоуправе.

У реализацији Програма могу учествовати све јединице локалне самоуправе на територији Републике Србије које у својим организационим јединицама, јавним предузећима или установама имају потребу за запошљавањем/радним ангажовањем лица са шестим или седмим нивоом квалификације.

Рок за подношење документације је од 21. јуна до 30. јуна 2022. године.

Документација за учешће у Програму подноси се Министарству непосредно на писарници (сваког радног дана од 7.30 – 15.30 часова) или поштом на адресу:

Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог Булевар Михајла Пупина 2 11 070 Нови Београд

Јавни позив и пропратни обрасци, налазе се у оквиру следећих докумената: