МЕНИ
 
Насловна » Конкурси и Јавни позиви » ПОСТУПАК ИЗБОРА независних експерата за кандидатуру за чланство у Групи експерата за сузбијање трговине људима (ГРЕТА

ПОСТУПАК ИЗБОРА независних експерата за кандидатуру за чланство у Групи експерата за сузбијање трговине људима (ГРЕТА)

Министарству за људска и мањинска права и друштвени дијалог достављен је захтев Извршног секретара Групе експерата за сузбијање трговине људима Савета Европе (у даљем тексту: ГРЕТА) упућен Републици Србији за достављање списка са именима највише три кандидата за место члана ГРЕТА, имајући у виду да се чланица ГРЕТА из Молдавије повукла, након чега је једно место остало упражњено.
Избори за чланове ове групе ће бити одржани на следећем састанку Комитета уговорница Конвенције о борби против трговине људима, који би требало да буду одржани 11. или 18. јуна 2021. године у Стразбуру.

Поводом напред наведеног захтева Министарство је предузело следеће активности:

 • 3.3.2021. године донета је Одлука о упућивању јавног позива независним екпертима за кандидатуру за чланство у Групи експерата за сузбијање трговине људима (ГРЕТА);
 • На основу наведене одлуке, Јавни позив је био објављен у периоду од 5. до 20. марта 2021. године на интернет страници Министарства за људска и мањинска права и друштвени дијалог и на Порталу е-Управa;
 • Решењем министра за људска и мањинска права и друштвени дијалог од 17.3.2021. године образована је Комисија за избор кандидата за чланство у Групи експерата за сузбијање трговине људима Савета Европе (ГРЕТА). Чланови комисије су били представници Министарства спољних послова; Министарства унутрашњих послова и Министарства за људска и мањинска права и друштвени дијалог;
 • Након затварања Јавног позива, Комисија се састала 26.3.2021. године ради прегледања и бодовања пристиглих пријава за кандидатуру за чланство у ГРЕТА и сачињавања ранг-листе кандидата;
 • Комисија за избор кандидата за чланство у ГРЕТА је утврдила да су се благовремено пријавила три кандидата;
 • Комисија је утврдила да пријаве сво троје кандидата: проф. др Ђорђа Алемпијевића, Радмиле Драгичевић Дичић и Иване Радовић садрже сву тражену документацију и да су испуњени формални услови да их разматра и бодује.
 • У складу са критеријумима за селекцију, који су били саставни део јавног позива, Комисија је извршила бодовање свих апликаната и сачинила ранг-листу кандидата;
 • Ранг листа је била објављена на на интернет страници Министарства за људска и мањинска права и друштвени дијалог и на порталу е-Управа у периоду од 29. марта до  2. априла 2021. године;
 • Саставни део ранг листе је било и обавештење о правном средству. У складу са њим, кандидати су имали право увида у поднете пријаве и приложену документацију по утврђивању ранг листе кандидата у року од пет дана од дана објављивања ранг листе. На ранг листу кандидата, пријављени кандидати су имали право приговора у року од пет дана од дана њеног објављивања.
 • У року који је одређен Јавним позивом, првопласирани кандидат, проф. др Ђорђе Алемпијевић је 1. априла 2021. године упутио захтев за увид у поднете пријаве и приложену документацију председнику Комисије за избор кандидата за чланство у Групи експерата за сузбијање трговине људима (ГРЕТА), након чега је истог дана извршио увид.
 • Дана 2. априла 2021. године проф. др Ђорђе Алемпијевић је поднео приговор на објављену ранг листу кандидата за чланство у Групи експерата за сузбијање трговине људима (ГРЕТА). Наведеним приговором је тражио да се другопласираној кандидаткињи, Радмили Драгичевић Дичић одузме један бод, с образложењем да иста није доставила доказ о завршеним специјалистичким студијама.
 • Комисија за избор кандидата за чланство у Групи експерата за сузбијање трговине људима (ГРЕТА) је приговор Проф. др Ђорђа Алемпијевића одбила као неоснован.
 • Министар за људска и мањинска права и друштвени дијалог је 8.4.2021. године донела одлуку о избору кандидата Републике Србије за чланство у ГРЕТА, која је са пратећом документацијом послата Министарству спољних послова како би била достављена Савету Европе.