Контакт

Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог
Булевар Михајла Пупина 2
11070 Нови Београд

Кабинет 
 e-mail адреса: kabinet@minljmpdd.gov.rs
+381 11 31 14 528
+381 11 31 17 607

Државни секретар проф.др. Рејхан Куртовић
e-mail адреса: rejhan.kurtovic@minljmpdd.gov.rs
+381 11 311 76 44
+381 11 311 71 53

Државни секретар др Иван Бошњак
e-mail адреса: ivan.bosnjak@minljmpdd.gov.rs
+381 11 21 42 959
+381 11 21 42 021

Државни секретар Нинослав Јовановић
e-mail адреса: ninoslav.jovanovic@minljmpdd.gov.rs
+381 11 21 42 959
+381 11 21 42 021

Секретаријат
e-mail адреса: sekretarijat@minljmpdd.gov.rs
+381 11 31 12 769
+381 11 31 14 149
+381 11 31 12 510

Сектор за људска права
e-mail адреса: ljudskaprava@minljmpdd.gov.rs
+381 11 22 50 655
+381 11 22 50 677

Сектор за националне мањине
e-mail адреса: nacionalnemanjine@minljmpdd.gov.rs             
+381 11 31 30 970
+381 11 31 30 980
+381 11 31 33 780

Сектор за антидискриминациону политику и
унапређење родне равноправности
e-mail адреса: antidiskriminacija.rodna@minljmpdd.gov.rs    
+381 11 31 10 574

Сектор за сарадњу са цивилним друштвом
e-mail адреса: sek.scd@minljmpdd.gov.rs
+381 11 31 13 895
+381 11 31 13 859 

Сектор за друштвени дијалог 
e-mail адреса: drustveni.dijalog@minljmpdd.gov.rs            

Сектор за међународну сарадњу и
европске интеграције
e-mail адреса: medjunarodnasaradnja@minljmpdd.gov.rs   
+381 11 22 50 691

Прес
e-mail адреса: press@minljmpdd.gov.rs