МЕНИ
 
Насловна » Људска права » Међународни уговори » ECRI

ECRI

VI циклус мониторинга Европске комисије против расизма и нетолеранције Савета Европе (ECRI)

Влада Републике Србије усвојила је 26. јануара 2023. године Одговоре на питања Европске комисије против расизма и нетолеранције Савета Европе (ECRI) у оквиру VI циклуса мониторинга.

Европска комисија против расизма и нетолеранције Савета Европе (ECRI) у складу са досадашњом праксом започела је 2019. године шести циклус мониторинга. У овом циклусу фокусира се на три теме од значаја за све државе чланице Савета Европе: ефективна једнакост и приступ правима, говор мржње и насиље мотивисано мржњом и интеграција и инклузија, уз одабир и једне специфичне теме за државу у којој се врши мониторинг. Циљ мониторинга од стране ECRI-ја, јесте да пружи практичне и детаљне предлоге који се тичу решавања идентификованих проблема у земљама чланицама Савета Европе.

У оквиру припрема за посету делегације ECRI, која ће се реализовати у априлу месецу ове године, нашој држави је достављена листа питања, у којима се између осталог од наджених органа власти траже и одговори на препоруке које нису или су делимично спроведене у оквиру петог циклуса мониторинга које су дате у извештају ECRI-ја о Србији 2017. године.

Припрему одговора и сачињавање извештаја координирало је Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог. Одговори покривају период од почетка 2017. до краја 2022. године. У процесу израде одговора учествовало је 30 органа и институција, од Народне скупштине, министарстава и институција којима су у надлежности питања које покрива ECRI, Републичког јавног тужилаштва, Тужилаштва за раттне злочине, Врховног касационог суда, Повереника за заштиту равноправности, Заштитника грађана, Регулаторног тела за електронске медије и Града Београда.