Национални дан родне равноправности, 11. јун

Поводом 11. јуна, Националног дана родне равноправности, министар за људска и мањинска права и друштвени дијалог у Влади Републике Србије Томислав Жигманов поручио је да је много учињено на унапређењу нормативног и институционалног оквира за унапређење родне равноправности у нашем друштву, али и да треба континуирано подизати свест о важности равноправности мушкараца и жена у свакодневном животу, нарочито у области рада, запошљавања и самозапошљавања, које су кључне за економски просперитет и равноправност жена.

Последње објављено анкетирање у приватном економском сектору, показало је да је тема родне равноправности за запослене од изузетног значаја, те да је платни јаз између мушкараца и жена и даље једна од присутних неравноправности.

Према Закону о родној равноправности, донетом 2021. године, родна равноправност подразумева једнака права, одговорности и могућности, равномерно учешће и уравнотежену заступљеност жена и мушкараца у многим областима друштвеног живота.

Родна равноправност значи и једнаке могућности за остваривање права и слобода, коришћење личних знања и способности за лични развој и развој друштва, једнаке могућности и права у приступу робама и услугама, као и остваривање једнаке користи од резултата рада.

На основу закона, донета је и Стратегија за родну равноправност за период од 2021. до 2030. године, са пратећим Акционим планом.

Законом о родној равноправности јасно су прописана тела за родну равноправност која се образују на републичком нивоу, затим на нивоу територијалне аутономије и локалне самоуправе, као и обавезе органа јавне власти и послодаваца у спровођењу закона.

У сусрет обележавању Националног дана родне равноправности, Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог посебно истиче да је након доношења Закона о родној равноправности израдило и донело три подзаконска документа и Смернице за примену овог закона, израдило програме обуке за државне службенике у области родне равноправности, и нарочито за лица задужена за родну равноправност, на основу којих се већ другу годину заредом спроводе обуке у Националној академији за јавну управу. У сарадњи са ГИЗ-ом, реализоване су две веома запажене јавне кампање за унапређење родне равноправности и спречавање насиља над женама.

Влада Републике Србије је у претходном периоду донела Одлуку о образовању Координационог тела за родну равноправност, као и Савета за родну равноправност. Након формирања новог састава Владе РС у 2024. години, ова тела ће се образовати у наредном периоду и тако дати пуни допринос примени Закона о родној равноправности, усклађивањем политика и раду на ефикаснијој сарадњи надлежних органа јавне власти и организација цивилног друштва усмерених ка оснаживању родно осетљивих категорија становништва применом одговарајућих мера, изградњом и унапређењем капацитета институција за спровођење политике родне равноправности и подизањем свести јавности о значају родне равноправности у друштву.

Посвећеност Владе Републике Србије овој теми видљиво је и кроз одлуку да се нова министарка без портфеља, Татјана Мацура, између осталог, бави и појединим питањима у области родне равноправности.

У оквиру својих надлежности, заштитом права грађана и грађанки у области родне равноправности баве се и независна тела Повереник за заштиту равноправности и Заштитник грађана.

Национални Дан родне равноправности установила је Влада Републике Србије 2021. године са циљем подизања свести о важности родне равноправности и унапређења положаја жена у Србији. За национални дан одабран је 11. јун када је 1842. године, по први пут, одобрено школовање жена у Србији. Указом кнеза Михаила одобрено је Наталији Петровић и Софији и Катарини Лекић да могу да отворе школу за женску децу.

 

 

Препоручујемо...