Настављен негативан тренд насиља и убистава жена

Поводом националног Дана сећања на жене жртве насиља, Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог исказује забринутост због настављеног негативног тренда насиља и убистава жена и у 2024. години, изражавајући дубоко жаљење због губитка живота и оштро се противећи свакој врсти насиља, како у партнерским односима тако и у друштву уопште.

Последњи случај драстичног насиља над женама, у ком је, нажалост, изгубљен још један живот десио се пре само три дана, и то је, према доступним подацима, девети од почетка године. Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог је раније покренуло иницијативу да се фемицид уврсти у Кривични законик Републике Србије као кривично дело, како би се пооштриле казне за овај злочин. 

Фемицид је само најдрастичнији и најтрагичнији исход насиља над женама. Нажалост, насиље у породици и партнерско насиље, у којем је жена најчешћа жртва, распрострањена је негативна друштвена појава о чему говори велики број пријава за насиље у породици и изречених хитних мера.

У оквиру својих надлежности, Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог је током 2021. и 2022. године израдило неколико законских, подзаконских и стратешких докумената у области унапређења људских права са циљем спречавања насиља над женама. Реч је о Закону о забрани дискриминације и Закону о родној равноправности, са припадајућим правилницима којима се ближе уређују обавезе према овом закону, затим о Стратегији превенције и заштите од дискриминације за период од 2022. до 2030. године, Стратегији за родну равноправност од 2021. до 2030. године и Стратегији за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период од 2022. до 2030. године – сва три документа са пратећим акционим плановима за њихово спровођење.

У Закону о родној равноправности, једно поглавље посвећено је спречавању и сузбијању родно заснованог насиља, чиме је Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог дало свој допринос за додатно ојачавање правног оквира Републике Србије за борбу против насиља над женама и девојчицама.

Осим тога, у сваки свој годишњи извештај о родној равноправности, Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог уврстило је расположиве податке о фемициду у Републици Србији,   ( доступан јавности на интернет страници Министарства у рубрици „Документа“ – „Извештаји“), како би ојачало свест о пошасти овог зла у нашем друштву.

Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог сматра да је, са једне стране, потребно да се законски оквир унапреди, а са друге стране, побољша примена постојећих законских решења. У том смислу, Министарство ће се у свом раду, у оквиру својих надлежности, и даље одлучно залагати да се обезбеде све претпоставке за бољу примену прописа у циљу заштите и побољшања квалитета живота жена и девојчица у Републици Србији. Такође, Министарство ће и даље давати свој допринос у борби против насиља, уз истовремену афирмацију кључних вредности демократских друштава – вредности толеранције, дијалога и међусобног уважавања.

Министарство подржава све активности које иду у правцу спречавања и заштите жена жртава насиља као што је успостављање нове линије СОС телефона за помоћ женама жртвама насиља у Србији (0800 300 339) на који оне могу да траже подршку.

Национални Дан сећања на жене жртве насиља установљен је одлуком Владе Републике Србије 2017. године у знак сећања на 18. мај 2015. године, када је у само три дана у породичном насиљу у Републици Србији убијено седам жена.

 

Препоручујемо...