МЕНИ
 
Насловна »Антидискриминација » Сектор за антидискриминациону политику и унапређење родне равноправности » Група за унапређење родне равноправности

Група за унапређење родне равноправности

Група за унапређење родне равноправности обавља послове који се односе на: унапређење родне равноправности кроз предлагање и осмишљавање програма промоције родне равноправности; анализирање стања у области унапређења родне равноправности; израду извештаја у области спровођења родне равноправности; израду нацрта закона и других прописа, предлога планских докумената у вези са родном равноправности; прати спровођење препорука CEDAW Комитета и других међународних организација релевантних за родну равноправност, као и међународних аката и обавеза које проистичу из приступања ЕУ; сарађује са удружењима, која се баве промоцијом и унапређењем родне равноправности, припрему и спровођење конкурса за програме/пројекте удружења ради у области остваривања родне равноправности, као и праћење реализације одобрених пројеката, као и друге послове из делокруга Групе.