Антидискриминација и родна равноправност

Нина Митић – помоћник министра

Тел: +381 11 31 10 574

e-mail адреса: antidiskriminacija.rodna@minljmpdd.gov.rs

 

У Сектору за антидискриминациону политику и унапређење родне равноправности обављају се послови који се односе на: промоцију и развој антидискриминационе политике, родне равноправности и унапређење положаја Рома и Ромкиња; идентификовање и осмишљавање мера и активности са циљем праћења, анализе стања и предлагања мера у области унапређења родне равноправности, заштите од дискриминације припадника и припадница група у посебном ризику од дискриминације и унапређења положаја Рома и Ромкиња; израду нацрта закона и других прописа и предлога планских докумената у области родне равноправности, антидискриминације и унапређења положаја Рома и Ромкиња; израду редовних, периодичних извештаја у процесу праћења спровођења докумената јавних политика у надлежности Сектора; подршку удружењима која се баве заштитом група у посебном ризику од дискриминације; сарадњу и подршку пројектима, као и друге послове из делокруга Сектора.

 

Унутрашње јединице: 

  1.      Одсек за антидискриминациону политику
  2.      Група за унапређење родне равноправности
  3.      Одсек за унапређење положаја Рома