Друштвени дијалог

 

Александар Радосављевић – помоћник министра

Тел: +381 11 22 50 636
        +381 11 22 50 630

e-mail адреса: drustveni.dijalog@minljmpdd.gov.rs    

У Сектору за друштвени дијалог обављају се послови које се односе на: неопходност отварања дебате о свим битним друштвеним питањима; прикупљање иницијатива и припремање, организацију, реализацију и праћење дијалога сваке врсте кроз отворене дебате, међу свим учесницима друштвеног живота; по завршеној дебати доносе се закључци и гради култура компромиса међу учесницима; допринос стварању подстицајног амбијента за вођење друштвеног дијалога, уз уважавање разлика у мишљењима, политичким и другим ставовима, као и уз подстицање толеранције и узајамног разумевања; креира се политика развоја друштвеног дијалога, одржава се контакт и дијалог са свим репрезентативним сегментима друштвеног дијалога; сарађује се са међународним организацијама у погледу толеранције и културе дијалога, прати се остваривање прописа који регулишу области о којима се води друштвени дијалог; промовише се унапређење добрих међунационалних односа као и други послови из делокруга Сектора.