О друштвеном дијалогу

Улога друштвеног дијалога

Полазећи од начела поштовања и уважавања другачијег мишљења, у оквиру Министарства за људска и мањињска права и друштвени дијалог уведен је механизам друштвеног дијалога, као алата демократије који омогућава да укључивањем различитих актера друштвене заједнице заједно сагледемо и разумемо другачија искуства и знања, поставимо и предложимо, без искључивости, решавања питања од интереса за грађане Републике Србије.  Дијалог је настао из потребе да се направи искорак у постизању веће социјалне кохезије, како би као друштво, кроз бољу комуникацију и сарадњу, у подстицајном окружењу изградили чвршће односе поверења, осећај партнерства, те кроз постизање компромиса о појединим актуелним друштвеним питањима адекватно одговорили данашњим изазовима, нарочито искључености рањивих и маргинализованих група.

Зато је неопходно да се међусобно слушамо, чујемо и разумемо и поштујемо у духу правила „не говори у туђе име“ и „ништа о мањинама без мањина за столом“, чега се доследно придржавамo на свакој до сада одржаној дебати.

У брошури „Улога друштвеног дијалога“  представљене су теме о којима се расправљало на дијалозима у претходном периоду са кључним сагласностима о поступањима. 

——

Смернице за организовање друштвеног дијалога                                                             

Влада Републике Србије је на седници од 26.10.2023. године донела  Закључак којим се усвајају Смернице за организовање друштвеног дијалога и задужује Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог да организацију друштвених дијалога убудуће спроводи у складу са поступком предвиђеним овим документом.

Друштвени дијалог, као посао државне управе у надлежности Министарства за људска и мањинска права и друштвени дијалог, уведен је у циљу успостављања демократског процеса комуникације међу заинтересованим друштвеним субјекатима о питањима од општег или друштвеног интереса, стоји у образложењу Смерница. Тиме се стварају услови за боље разумевање потреба и начина учешћа организација цивилног друштва и других заинтересованих друштвених актера у процесима доношења одлука, уз уважавање разлике у мишљењима, политичким и другим ставовима.

Смерницама се уређује организација и ток друштвеног дијалога, постизање договора свих учесника и објављивање документа о исходу друштвеног дијалога – Сагласност о поступањима и надаље праћење тих активности, те информисање јавности о спроведеном друштвеном дијалогу, као и друга питања од значаја за реализацију циљева друштвеног дијалога у складу са законом.