Извештај Републике Србије за четврти циклус Универзалног периодичног прегледа (UPR)

Извештај Републике Србије за четврти циклус Универзалног периодичног прегледа (UPR)

Влада Републике Србије је на седници одржаној 2. фебруара 2023. године усвојила Извештај Реублике Србије за четврти циклус Универзалног периодичног прегледа (UPR)

Извештај за IV циклус UPR-a, који се односи на период од почетка 2018. до краја 2022. године, Република Србија има обавезу да поднесе Савету за људска права УН-а најкасније до 6. фебруара 2023. године (став 5. Анекса Резолуције 16/21 Савета за људска права УН-а). Извештај је ограничен на 10.700 речи на енглеском језику.

Процес у оквиру четвртог циклуса UPR-a, у складу са процедуром, настављен је у мају 2023. године.

 

ПРЕПОРУКЕ УПУЋЕНЕ РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У ОКВИРУ ЧЕТВРТОГ ЦИКЛУСА УПР

Државна делегација Републике Србије је, на позив Савета за људска права УН, представила Извештај Републике за Четврти циклус Универзалног периодичног прегледа (УПР) на 43. заседању Радне групе Савета за људска права Уједињених нација, од 9. до 12. маја 2023. године, у Женеви. Делегацију је предводио Томислав Жигманов, министар за људска и мањинска права и друштвени дијалог, а чланови делегације су били представници институција које су учествовале у изради државног извештаја за Четврти циклус Универзалног периодичног прегледа.

Република Србија је у процесу дијалога од 94 државе чланице Уједињених нација добила укупно 256 препорука. У складу са процедурама, држава је била дужна да размотри све препоруке, које је добила у УПР-у и изјасни се о томе које од њих прихвата.  Делегација Србије је, у складу са праксом досадашњих националних делегација, које су у претходним циклусима УПРа представљале Србију и које су такође, биле репрезентативне, како по својој бројности чланова, тако и заступљености ресора у свом саставу, одабрала је приступ изјашњавања о статусу препорука које прихвата на лицу места. Прихваћено је 193 препорука, и то оних чије је спровођење предвиђено Аквионим планом за спровођење програма Владе, као и оних које се односе на ктивности које већ наша држава у континуитету спроводи.

Влада Републике Србије је закључком 05 бр. 337-00-7661/2023 од 25. 8. 2023. године усвојила Одговоре на препоруке држава чланица УН-а у оквиру Четвртог циклуса УПР-а, у којима се изјаснила о статусу преосталих 63 препорука и то на начин да је прихватила 36 препорука, 7 делимично прихватила и 20 нотирала.

Извештај о Републици Србији у оквиру Четвртог циклуса УПР усвојен је 3. октобра 2023. године у Женеви. Државну делегацију је предводио министар Жигманов. Усвајању је претходила дебата у којој је учествовало 12 држава чланица Уједињених нација (Руска федерација, Шри Ланка, Тунис, Танзанија, Венецуела, Вијетнам, Зимбабве, Албанија, Ангола, Буркина Фасо, Република Хрватска, Мађарска и Казахстан), Популациони фонд Уједињених нација – UNFPA, шест организација цивилног друштва (International Gey and Lesbian Association, Human Rights House, IAN International, Association for Human Rights and migrations, Center for Human Rights, International organization for elimination all forms of racial discrimination).

Учешће Републике Србије у Четвртом циклусу Универзалног периодичног прегледа резултат је свеобухватних консултација Парламента, Владе, организација цивилног друштва и међународних организација пре свега Тима за људска права УН-а у Србији и Мисије ОЕБС-а који дају пуну подршку током читавог процеса. Препоруке које су нам у овом процесу УПР упућене у највећем делу су комплементарне са напорима Републике Србије да се даље унапреди стање људских права у Републици Србији. Из тог разлога не изненађује чињеница да је наша држава прихватила у потпуности 90 одсто упућених препорука. Услед природе препорука државна делегација је била у позицији да се на лицу места изјасни да прихвата чак 193 препоруке, о преосталих 63 препорука Влада Републике Србије је доставила писано изјашњење и то на начин да је 36 препорука прихваћено, 20 нотирано, док је 7 препорука делимично прихваћено. За препоруке које су нотиане процене Владе су биле да или исте није могуће применити у облику  како су изречене или захтевају измене законског оквира за који у овом тренутку не можемо гарантовати да ће се извршити у извештајном периоду. Шеф делегације је известио о спремности и вољи наше државе да настави да унапређује стандарде у области људских права и спроводи препоруке. Иако је државни извештај разматран у мају месецу, Савет је обавештен даје наша држава своју посвећеност процесу УПР показала тако што је већ неке од упућених препорука реализовала, а неке започела да реализује. Наиме, Народна скупштина је 6. септембра 2023. године усвојила Закон о потврђивању Опционог протокола уз  Међународни пакт о економским, социјалним и културним правима. На овај начин је Република Србија заокружила систем међународне заштите у области економских, социјалних и културних права, што је Савет за људска права на усвајању извештаја поздравио.

 

 

 

 

 

 

Нацрт извештаја за четврти циклус UPR-a

Извештај за IV циклус UPR-a, који се односи на период од почетка 2018. до краја 2022. године, Република Србија има обавезу да поднесе Савету за људска права УН-а најкасније до 6. фебруара 2023. године (став 5. Анекса Резолуције 16/21 Савета за људска права УН-а). Извештај је ограничен на 10.700 речи на енглеском језику.

Ради припреме овог извештаја, а у складу са добијеним техничким инструкцијама из Канцеларије ВКЉП,  Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог је сачинило Упитник, који је садржао препоруке груписане у 10 тематских области, а свака тематска област издвојена је посебном табелом у оквиру које  су наведени ресори задужени за спровођење препорука.

Тематске области по којима су груписане препоруке: I Сарадња са УН и процеси извештавања; II Људска права – унапређење законодавног и институционалног оквира; III Омбудсман; IV Забрана тортуре, борба против злочина из мржње и говора мржње, спречавање насиља у породици, ратни злочини, нестала лица, борба против трговине људима; V Владавина права, правосуђе, борба против корупције; VI Забрана и спречавање дискриминације; VII Образовање; VIII Слобода изражавања; IX Бранитељи људских права; X Циљеви одрживог развоја.

Извештај је сачињен на бази одговора које су доставили законодавни, извршни и судски органи, као и независни државни органи.

Република Србија је у фебруару 2021. године доставила и Први  добровољни извештај у оквиру Трећег циклуса УПР-а,те овај извештај представља ажурирање података.

Нацрт овог извештаја је упућен надлежним ресорима на мишљење. Рок за достављање мишљења је  27. јануар 2023. године.