Универзални периодични преглед (UPR)

Универзални периодични преглед (UPR)

Универзални периодични преглед (UPR) je специфичан механизам надзора над поштовањем људских права у свим земаљама чланицама Уједињених нација, који је у надлежности Савета за људска права.

Успостављен је Резолуцијом ГСУН 60/251 од 3. апирла 2006. године, а примењује се од 2008. године. Универзални периодични преглед се, као вид мониторинга о стању људских права, разликује од праћења примене осталих уговора Уједињених нација и разликује од осталих уговора Уједињених нација и одражава више политичке него експертске ставове, будући да у њему учествују искључиво државе чланице УН.

У складу са ставом 5 анекса Резолуције 5/1 Савета за људска права Уједињених нација од јуна 2007. године, УПР се заснива на:  

  1. Разматрању три извештаја:
  • Извештај државе чланице УН;
  • Извештај Канцеларије високог комесара за људска права УН који се заснива на информацијама уговорних тела УН и специјалних процедура УН;
  • Извештај Канцеларије високог комесара за људска права УН који се заснива на информацијама од акредитованог независног државног органа – Заштитник грађана (према Париским принципима УН-а) и организација цивилног друштва.
  1. Интераквтивном дијалогу државне делегације са представницима држава, чланица Савета за људска права (47) и осталих заинтересованих држава чланица УН.

Држава доставља Извештај Савету за људска права обично око три месеца пре разматрања извештаја. За сваку земљу се бира Тројка – представници/известиоци три државе чланице Савета за људска права преко које се остварује сарадња државе која пролази кроз Универзални периодични преглед и Радне групе Савета за људска права. Десетак дана пре представљања извештаја у интерактивном дијалогу, Тројка држави доставља листу питања заинтересованих држава чланица УН. Државна делегација током интерактивног дијалога треба да одговори на та питања. На челу државне делегације обично је министар, а чланови су експерти из надлежних институција. На тај начин постиже се да држава може на лицу места да одговори на конкретна питања, али и да истовремено, уколико је потребно, заузме одређене политичке ставове.

По завршетку интерактивног дијалога  Тројка – припрема Извештај Радне групе Савета за људска права. У припрему овог извештаја активно је укључена и држава која пролази кроз Универзални периодични преглед. Држава је дужна да размотри све препоруке које је добила од држава чланица УН учесница у УПР-у и изјави које прихвата. Све препоруке, и оне које је држава прихватила, делимично прихватила или није прихватила, са коментарима се уносе у Извештај. Извештај, који садржи преглед интерактивног дијалога, препоруке и добровољна обећања државе (уколико их је држава дала), Радна група Савета за људска права усваја на пленарној седници.

Један циклус УПР-а је са четири продужен на четири и по године и током циклуса се одржава 14 сесија, а у свакој од сесија се разматра по 14 држава.

 

Извештај Републике Србије за четврти циклус Универзалног периодичног прегледа (UPR)

Извештај Републике Србије за трећи циклус Универзалног периодичног прегледа

Извештај Републике Србије за други циклус Универзалног периодичног прегледа

Извештај Републике Србије за први циклус Универзалног периодичног прегледа