Седнице Савета за праћење примене препорука УН за људска права

Записници Савета за праћење примене препорука УН за људска права

Култура људских права младих особа
27. септембар 2023.
 
У Палати Србија. 27. септембра 2023. године одржан је први заједнички састанак два радна тела, Савета за младе и Савета за праћење примене препорука Уједињених нација за људска права, на тему културе људских права младих особа, којим је започето спровођење низа активности под слоганом „75 дана за 75 година Универзалне декларације о људским правима“
 
Кроз размену пракси које смо као држава развили, јачања међусекторске сарадње и координсани рад, у наредних 75 дана до обележавања 75. годишњице од усвајања Универзалне декларације о људским правима, заједно са младима, другим министарствима, организацијама цивилног друштва, независним телима, међународним организацијама и академском заједницом организоваћемо низ догађаја и скупова, а сваки од њих ће имати као перспективу омладинске политике. Прва у низу значајнијих активности ова два савета је седница на тему „ Култура људских права и људска права младих“, 9. октобра 2023. године на Правном факултету у Београду.

 

17. седница Савета за праћење препорука УН за људска права

28. март 2023.

У П Одржана седница Савета за праћење препорука УН за људска права алати Србија 28.3.2023. године, одржана је седница Савета за праћење препорука Уједињених нација за људска права, којом је председавао министар за људска и мањинска права и друштвени дијалог Томислав Жигманов.

„Ове године се обележава 75 година од усвајања Универзалне декларације о људским правима. У том контексту, Високи комесар за људска права Уједињених нација позвао је државе чланице да до краја године поднесу извештаје о предузетим активностима и мерама у области заштите људских права, те ће и у том смислу рад овог Савета добити на пуном значају“, нагласио је министар Жигманов.

На првој седници у овом саставу, а 17. по реду од оснивања Савета 2014. године, представљене су информације од значаја за рад Савета у области извештавања према механизмима Уједињених нација за људска права, као и План рада овог радног тела Владе Републике Србије за наредни период. Следећа седница заказана је за 26. април 2023.

Поред државних секретара, помоћника, заменика или шефова сектора из министарстава надлежних за спровођење препорука Уједињених нација, те представника Привредне коморе Србије и Сталне конференције градова општина, били су присутни и представници Народне скупштине Републике Србије, Заштитника грађана, Повереника за заштиту равноправности, Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, академске заједнице, Платформе организација за сарадњу са УН механизмима за људска права, организација цивилног друштва са којима Савет има потписане меморандуме о сарадњи, Тима за људска права УН-а и Мисије ОЕБС-а у Србији.

Записник са седамнаесте седнице

Конститутивна седница Савета за праћење примене препорука механизама Уједињених нација за људска права

27. март 2015.

konstitutivna_sednica_mehanizmiunКонститутивна седница Савета за праћење примене препорука механизама Уједињених нација за људска права, којом је председавала Сузана Пауновић, одржана је7. марта 2015. године.

Србија остварује напредак у поштовању људских и мањинских права, а оснивање једног оваквог тела показатељ је одлучности Владе Републике Србије да настави у добром правцу, оценила је Сузана Пауновић, председница Савета. Република Србија подноси редовне извештаје телима УН и од њих добија препоруке у циљу унапређења поштовања људских и мањинских права и у овом тренутку Србија има 367 препорука које су јој упутили механизми УН за људска права.

Најслабија оцена у процесу извештавања односила се на праћење поступања по препорукама међународних тела, што је био основни разлог за оснивање Савета, како системски уредила сва важна питања у систему имплементације политика која се односе на људска и мањинска права.

Рад Савета је важан због самог процеса извештавања и комуникације са механизмима УН, као и због преговарачког процеса са ЕУ (посебно за преговарачка поглавља 23 и 24), али његов примарни задатак јесте унапређење стања људских права у Србији, нагласила је Пауновић.

Пословником о раду Савета, који је усвојен на данашњој седници, уређена су најважнија питања за ефикасан рад Савета, са циљем да се сарадња са свим релевантним актерима од независних регулаторних тела, скупштинског одбора, невладиног сектора, и делегацијама које представљају извештаје Републике Србије релевантним механизмима УН подигне на највиши ниво. Да рад Савета треба да буде доступан и најширој јавности, говори и чињеница да је предвиђено одржавање јавног слушања једном годишње, наводи се у саопштењу председавајуће.

На седници су разматране препоруке Савета за људска права УН из Другог циклуса Универзалног периодичног прегледа и препорукама уговорних тела УН, које су након излагања разматране, са посебним освртом на препоруке 17 и 23 Комитета за елиминисање дискриминације жена.

Савет за праћење примене препорука механизама Уједињених нација за људска права образован је у децембру 2014. године Одлуком Владе Републике Србије на период од пет година. Савет у свом сазиву има председника и девет чланова из реда функционера и државних службеника на положају у министарствима надлежним за послове правде, спољне послове, унутрашње послове, рад, запошљавање, борачка и социјална питања, просвету, науку и технолошки развој, здравље, културу и информисање, државну управу и локалну самоуправу и из Канцеларије за европске интеграције.

Савет је основан са задатком да разматра и прати примену препорука које Република Србија добија у процесу Универзалног периодичног прегледа Савета за људска права Уједињених нација и препорука уговорних тела Уједињених нација – Комитета за права човека, Комитета за економска, социјална и културна права, Комитета за укидање расне дискриминације, Комитета за елиминисање дискриминације жена, Комитета против тортуре, Комитета за права детета, Комитета за права особа са инвалидитетом и Комитета за присилне нестанке. Савет ће предлагати мере за примену добијених препорука, давати мишљења о напретку људских права у извештајном периоду и стручна објашњења о стању људских права и резултатима који су остварени применом препорука.

Седници Савета, осим чланова присуствовали су и представници назависних државних органа, Заштитника грађана и Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности.

Записник са конститутивне седнице