Међународна сарадња и ЕУ интеграције

Борис Милићевић – в.д. помоћника министра

Тел:     +381 11 22 50 691

e-mail адреса:medjunarodnasaradnja@minljmpdd.gov.rs    

 

У Сектор за међународну сарадњу и европске интеграције обављају се послови који се односе на: припрему пројекaта финансираних из фондова ЕУ; идентификацију и формулацију пројеката за коришћење средстава из фондова ЕУ и других билатералних пројеката везаних за људска и мањинска права и друштвени дијалог; предлагање пројеката у складу са процедуром утврђеном од стране Националног ИПА координатора; усклађивање предлога пројеката са техничким захтевима; припрему релевантне пројектне документације; организацију и надзирање спровођења пројеката који су одобрени за финансирање из фондова ЕУ; припрему  релевантне тендерске документације; израђивање и подношење извештаја о спровођењу пројеката финансираних из фондова ЕУ; вођење документације ради спровођења поступка ревизије; прикупљање и пружање информација о спровођењу пројеката финансираних из фондова ЕУ, билатерарних пројеката као и друге послове из делокруга Сектора.