Актуелни пројекти

ПОДРШКА ЈАЧАЊУ ВЛАДАВИНЕ ПРАВА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Пројекат је део ИПА 19 програмског оквира, чији је главни корисник Министарство правде, а спроводи се у периоду од 2022. до 2025. године. Предвиђена су три крајња резултата: превентивне антикорупцијске мере, репресивне антикорупцијске мере и заштита основних права. Три резултата су међусобно повезана како би покрили све критичне области Акционог плана за Поглавље 23, посебно борбу против корупције и основна права.

 

БОРБА ПРОТИВ ДИСКРИМИНАЦИЈЕ И ПРОМОЦИЈА РАЗЛИЧИТОСТИ У СРБИЈИ (Horizontal facility III)

Пројекат „Борба против дискриминације и промоција различитости у Србији“ је усмерен на пружање континуиране подршке реформама законодавства и политике у циљу сузбијања дискриминацијe и заштите права националних, етничких, језичких мањина; јачање капацитета корисника у борби против говора мржње и злочина из мржње; промовисање и заштита права угрожених друштвених група, укључујући младе, Роме и ЛГБТИ особе.

 

ЗА СНАЖНИЈЕ ГРАЂАНСКО ДРУШТВО

Пројекат „За снажније грађанско друштво“ има за циљ да одговори на изазове с којима се грађанско друштво у Србији суочава последњих година, али и деценија. Ова петогодишња иницијатива је усмерена ка стварању кључних предуслова за функционисање и даљи развој цивилног друштва у Србији, унапређење простора у коме организације делују као успешни заговарачи, партнери, али и механизми за праћење (watchdog) који осигуравају да се сви гласови чују и да потребе грађана и грађанки буду део јавних политика.

 

ИНТЕГРАЦИЈА РОМА III

Интеграција Рома – Фаза III је заједнички пројекат Европске Уније и Савета Европе. Циљ пројекта је оснаживање капацитета Влада, на Западном Балкану и у Турској, да ефективно адресирају вишеструке изазове са којима се суочава ромска заједница кроз имплементацију свеобухватних јавних политика.

 

ПОДРШКА СОЦИЈАЛНОМ УКЉУЧИВАЊУ У СРБИЈИ 

Пројекат подржава развој и ширење интегрисаних и родно одговорних услуга за социјално и економско укључивање жена и других осетљивих група на локалном нивоу. У 20 одабраних јединица локалне самоуправе биће развијене и спровођене услуге кроз родно трансформативни и антидискриминативни приступ који укључује неопходне политичке и законодавне процесе на локалном и националном нивоу.

 

ИЗРАДА Е-АПЛИКАЦИЈЕ „КАЛЕНДАР КОНКУРСА / УПИТНИК“

Циљ пројекта је унапређење транспарентности доделе јавних средстава организација цивилног друштва (ОЦД) кроз обезбеђивање одрживости процеса прикупљања података од органа јавне управе о планираним јавним конкурсима, обиму планираних и додељених буџетских средства намењених ОЦД и процедурама доделе, као и кроз обезбеђивање континуитета у сагледавању подршке за ОЦД у Републици Србији.

 

ROMACTED II

Заједнички програм Европске уније и Савета Европе – Romacted II је природни наставак примене I фазе програма Romacted на Западном Балкану и у Турској (2017-2020), који служи за консолидацију и проширење напора за побољшање интеграције ромске популације у локалним заједницама кроз појачано учешће у креирању локалне политике и спровођењу локалних акција.