Завршени пројекти

КЉУЧНИ КОРАЦИ КА РОДНОЈ РАВНОПРАВНОСТИ II

Након успешне имплементације и завршетка прве фазе пројекта, у оквиру програма ИПА 2019 године у складу финансијским споразумом између Републике Србије и Европске комисије, одобрена су средства укупне вредности од 2 милиона евра и започео је наставак пројекта „Кључни кораци ка родној равноправности“ који спроводи Агенција Уједињених нација за родну равноправност и оснаживање жена (УН Wомен) у сарадњи са националним институцијама.

 

ПРОЈЕКАТ „ДИЈАЛОГ ПРОМЕНА – ПОДРШКА РЕФОРМАМА КРОЗ САРАДЊУ ОРГАНИЗАЦИЈА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА И ЈАВНИХ ВЛАСТИ“

Пројекат „Дијалог промена – Подршка реформама кроз сарадњу организација цивилног друштва и јавних власти“ спроводила је Београдска отворена школа у партнерству са Министарством за људска и мањинска права и друштвени дијалог, Републичким секретаријатом за јавне политике, Центром за јавне политике ЕУ Универзитета у Београду и Олоф Палме Центром.

Више информација о пројекту: https://dijalogpromena.bos.rs/

 

ИНКЛУЗИЈА РОМА И ДРУГИХ МАРГИНАЛИЗОВАНИХ ГРУПА У СРБИЈИ“

Пројекат Немачке развојне сарадње “Инклузија Рома и других маргинализованих група у Србији” (ИнР), који је спроводио ГИЗ реализовао се у приоритетној области 2 – демократија, цивилно друштво и јавна управа сарадње. Ту спада и поштовање људских права. Пројекат је почео са реализацијом у октобру, 2018. године, а трајао је пет (5) година.

 

ИПА 2014 – ТЕХНИЧКА ПОМОЋ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ СОЦИО – ЕКОНОМСКИХ УСЛОВА ЖИВОТА РОМСКЕ ПОПУЛАЦИЈЕ

Пројекат „Техничка помоћ за унапрђење социо – економских услова живота ромске популације“, вредан 2,7 мил. евра финансира Европска унија, суфинансира Република Србија, а спроводи конзорцијум који предводи КПМГ д.о.о. Београд.

Корисници програма су Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог и Јединице локалних самоуправа.

Циљ програма је одрживо унапређење социјалне инклузије Ромкиња и Рома кроз даље улагање у одрживе облике становања, већу доступност образовног система ромској деци и јачање националних механизама инклузије Ромкиња и Рома на локалном нивоу.

https://roma-housing.euzatebe.rs/

E-BILTEN-ROMA-HOUSING1

E-BILTEN-ROMA-HOUSING-BR2

 

ПРОГРАМ ПРОФЕСИОНАЛНЕ СТРУЧНЕ ПРАКСЕ

Мисија ОЕБС-а у Србији у партнерству са Министарством за људска и мањинска права и друштвени дијалог реализује Програм професионалне стручне праксе. Циљ програма је укључивање младих из јужне и југозападне Србије у рад државних институција Републике Србије.