Буџетски фонд за националне мањине

Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог реализује Буџетски фонд за националне мањине.

Поступак доделе средстава из овог буџетског фонда и спровођење јавног конкурса уређени су Уредбом о поступку расподеле средстава из Буџетског фонда за националне мањине, по којој се сваке године, на основу предлога Савета за националне мањине, доноси Програм за доделу средстава из овог фонда и утврђује приоритетна област финансирања.

Савет за националне мањине, на седници одржаној 22. јуна 2023. године, усвојио је Предлог програма за доделу средстава из Буџетског фонда за националне мањине. На основу Предлога Савета, министар за људска и мањинска права и друштвени дијалог донео је, 26. јуна 2023. године, Програм за доделу средстава из Буџетског фонда за националне мањине, којим је утврђено да је култура приоритетна област у којој се програми и пројекти финансирају из Буџетског фонда за националне мањине у 2023. години.

Конкурс за доделу средстава из Буџетског фонда за националне мањине у 2023. години

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ

ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ

Листа вредновања и рангирања пријављених програма и пројеката

Одлука о расподели средстава из Буџетског фонда за националне мањине у 2023 години за програме и пријекте из области културе

Погледајте – Буџетски фонд за националне мањине у 2021 години