Регистар националних савета националних мањина

Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог надлежно је за вођење Регистра националних савета националних мањина, као и надзор над законитошћу рада и аката националних савета националних мањина.

У Регистар националних савета националних мањина уписане су 24 националне мањине.

Припадници 23 мањинске заједнице конституисали су своје националне савете: Албанци, Ашкалије, Бугари, Буњевци, Бошњаци, Власи, Горанци, Грци, Египћани, Мађари, Македонци, Немци, Пољаци, Роми, Румуни, Руси, Русини, Словаци, Словенци, Украјинци, Хрвати, Црногорци и Чеси. Извршни одбор Савеза јеврејских општина Србије по закону врши функцију националног савета.

Извод из регистра националних савета националних мањина