Седнице Савета

ПРВА СЕДНИЦА САВЕТА ЗА СТВАРАЊЕ ПОДСТИЦАЈНОГ ОКРУЖЕЊА ЗА РАЗВОЈ ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА

Прва седница Савета за стварање подстицајног окружења за развој цивилног друштва одржана је 5. децембра 2023. године,  у просторијама Палате Србија у Београду.

У прилогу се налази Дневни ред прве седнице Савета за стварање подстицајног окружења за развој цивилног друштва и Информација о првој седници Савета за стварање подстицајног окружења за развој цивилног друштва

Дневни ред прве седнице Савета

Информација о првој седници Савета

ДРУГА СЕДНИЦА САВЕТА ЗА СТВАРАЊЕ ПОДСТИЦАЈНОГ ОКРУЖЕЊА ЗА РАЗВОЈ ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА

Дневни ред друге седнице Савета

Информација о другој седници Савета