Предлог стратегије

КОНСУЛТАЦИJЕ НА ПРЕДЛОГ РЕВИДИРАНЕ СТРАТЕГИЈЕ ЗА СОЦИЈАЛНО УКЉУЧИВАЊЕ РОМА И РОМКИЊА ЗА ПЕРИОД 2022-2030. ГОДИНЕ

Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог Републике Србије покренуло је иницијативу за израду Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромиња у Републици Србији до 2030. године, односно усаглашавањег документа за период од 2022-2030, као надлежни предлагач у складу са чланом 29. став 1. Закона о планском систему. С тим у вези стављамо на јавни увид Предлог ревидиране Стратегију за социјално укључивање Рома и Ромкиња за период 2022-2030. године, као и Образац за достављање коментара и сугестија на наведени документ. Коментари и сугестије, релевантни за израду поменутог документа, достављају се искључиво на приложеном обрасцу, најкасније до 5.12.2021. године, на елекктронску адресу: milorad.radosavljevic@minljmpdd.gov.rs.

  

На основу члана 41. став 1. тачка 3) Закона о планском систему Републике Србије („Службени гласник РС”, број 30/18), Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог објављује

КОНСУЛТАЦИJЕ О ПОЛАЗНИМ ОСНОВАМА ЗА ИЗРАДУ ПРЕДЛОГА СТРАТЕГИЈЕ ПРЕВЕНЦИЈЕ И ЗАШТИТЕ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ ЗА ПЕРИОД ОД 2021. ДО 2030. ГОДИНЕ

Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог позива на онлајн консултације представнике свих органа јавне власти у Републици Србији, заинтересоване грађане и грађанке, привредна друштва и социјалне партнере, организације цивилног друштва, представнике академске заједнице и друге заинтересоване субјекте у вези са Полазним основама за израду Предлога стратегије превенције и заштите од дискриминације за период од 2021. до 2030. године, које се налазе приложене на крају ове поруке. Сугестије и коментари, релевантни за израду поменутих предлога, достављају се искључиво на приложеном обрасцу, најкасније до 1. новембра 2021. године, на електронску адресу: ivana.smailagic.urkmez@minljmpdd.gov.rs.

 

 На основу члана 41. став 1. тачка 3) Закона о планском систему Републике Србије („Службени гласник РС”, број 30/18), Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог објављује 

КОНСУЛТАЦИJЕ О ПОЛАЗНИМ ОСНОВАМА ЗА ИЗРАДУ ПРЕДЛОГА НАЦИОНАЛНЕ СТРАТЕГИЈЕ ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ ЗА ПЕРИОД ОД 2021. ДО 2030. ГОДИНЕ СА ПРЕДЛОГОМ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ПРИМЕНУ НАВЕДЕНЕ СТРАТЕГИЈЕ (2021-2023)

 Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог позива на online консултације представнике свих органа јавне власти у Републици Србији, заинтересоване грађане и грађанке, привредна друштва и социјалне партнере, организације цивилног друштва, представнике академске заједнице и друге заинтересоване субјекте у вези са Полазним основама за израду Предлога националне стратегије за родну равноправност за период од 2021. до 2030. године са Предлогом акционог плана за примену наведене стратегије (2021-2023), које се налазе приложене на крају ове поруке. Сугестије и коментари, релевантни за израду поменутих предлога, достављају се искључиво на приложеном обрасцу најкасније до 30. августа 2021. године на електронску адресу: dragan.knezevic@minljmpdd.gov.rs.

 

На основу члана 41. став 1. тачка 3) Закона о планском систему Републике Србије („Службени гласник РС”, број 30/18), Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог објављује

КОНСУЛТАЦИJЕ НА ПРЕДЛОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ ЗА СТВАРАЊЕ ПОДСТИЦАЈНОГ ОКРУЖЕЊА ЗА РАЗВОЈ ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ПЕРИОД 2022-2023. ГОДИНЕ

Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог позива на online консултације представнике удружења и других организација цивилног друштва, научно-истраживачке, струковне и друге организације, као и представнике државних и покрајинских органа, органа локалних самоуправа, представнике привредних субјеката и друге заинтересоване стране у вези са Предлогом акционог плана за спровођење Стратегије за стварање подстицајног окружења за развој цивилног друштва у Републици Србији за период 2022-2023. године.

Сугестије и коментаре релевантне за израду поменутог докумeнта, потребно је да доставите најкасније до 22. марта 2022. године на два начина:

– на приложеном обрасцу на имејл адресу: sek.scd@minljmpdd.gov.rs

– и путем портала еКонсултације https://ekonsultacije.gov.rs/.

 

КОНСУЛТАЦИJЕ НА ПРЕДЛОГ СТРАТЕГИЈЕ ЗА СТВАРАЊЕ ПОДСТИЦАЈНОГ ОКРУЖЕЊА ЗА РАЗВОЈ ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ПЕРИОД 2021 – 2030. ГОДИНЕ

 Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог на online консултације позива представнике удружења и друге организације цивилног друштва, научно-истраживачке, струковне и друге организације, као и представнике државних и покрајинских органа, органа локалних самоуправа, представнике привредних субјеката и друге заинтересоване стране у вези са Предлогом Стратегије за стварање подстицајног окружења за развој цивилног друштва у Републици Србији за период 2021-2030. године.

Сугестије и коментари, релевантни за израду поменутог докумeнта, достављају се искључиво на приложеном обрасцу најкасније до 30. новембра 2021. године на електронску адресу: sek.scd@minljmpdd.gov.rs.

ПРОДУЖЕН РОК ТРАЈАЊА КОНСУЛТАЦИЈА НА ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ДОКУМЕНТА ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗА СТВАРАЊЕ ПОДСТИЦАЈНОГ ОКРУЖЕЊА ЗА РАЗВОЈ ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог на online консултације позива представнике удружења и друге организације цивилног друштва, научно-истраживачке, струковне и друге организације, као и представнике државних и покрајинских органа, органа локалних самоуправа, представнике привредних субјеката и друге заинтересоване стране у вези са Полазним основама за израду документа јавне политике за стварање подстицајног окружења за развој цивилног друштва у Републици Србији.

Сугестије и коментари, релевантни за израду поменутог докуемнта, достављају се искључиво на приложеном обрасцу до 21. септембра 2021. године на електронску адресу: sek.scd@minljmpdd.gov.rs .

КОНСУЛТАЦИJЕ НА ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ДОКУМЕНТА ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗА СТВАРАЊЕ ПОДСТИЦАЈНОГ ОКРУЖЕЊА ЗА РАЗВОЈ ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог на online консултације позива представнике удружења и друге организације цивилног друштва, научно-истраживачке, струковне и друге организације, као и представнике државних и покрајинских органа, органа локалних самоуправа, представнике привредних субјеката и друге заинтересоване стране у вези са Полазним основама за израду документа јавне политике за стварање подстицајног окружења за развој цивилног друштва у Републици Србији.

Сугестије и коментари, релевантни за израду поменутог докумeнта, достављају се искључиво на приложеном обрасцу најкасније до 15. септембра 2021. године на електронску адресу: sek.scd@minljmpdd.gov.rs .