Стратешка документа

Антидискриминација

Стратегијa превенције и заштите од дискриминације за период од 2022. до 2030. године

Стратегијa превенције и заштите од дискриминације за период од 2022. до 2030. године (docx)

Акциони план за период 2022–2023. године за спровођење Стратегије превенције и заштите од дискриминације за период од 2022. до 2030. године

Акциони план за период 2022–2023. године за спровођење Стратегије превенције и заштите од дискриминације за период од 2022. до 2030. године (docx)

Одлука о образовању Савета за праћење Стратегије превенције и заштите од дискриминације за период од 2022. до 2030. године

Одлука о образовању Савета за праћење Стратегије превенције и заштите од дискриминације за период од 2022. до 2030. године (docx)

Извештај за 2022. годину о спровођењу Акционог плана за период 2022–2023. године за спровођење Стратегије превенције и заштите од дискриминације за период од 2022. до 2030. године

Родна равноправност  

Стратегијa за родну равноправност за период од 2021. до 2030. године

Стратегијa за родну равноправност за период од 2021. до 2030. године (docx)

Акциони план за 2022. и 2023. годину за спровођење Стратегије за родну равноправност за период од 2021. до 2030. године

Акциони план за 2022. и 2023. годину за спровођење Стратегије за родну равноправност за период од 2021. до 2030. године (doc)

Извештај за 2022. годину о реализацији Акционог плана за 2022. и 2023. године за спровођење Стратегије за родну равноправност за период од 2021. до 2030. године

Социјално укључивање Рома и Ромкиња

Стратегија за социјално укључивање Рома и Ромкиња 2022-2030

Стратегија за социјално укључивање Рома и Ромкиња 2022-2030 (docx)

Стратегија за социјално укључивање Рома и Ромкиња – eng

Стратегија за социјално укључивање Рома и Ромкиња – eng (docx)

Акциони план за период 2022-2024. године за спровођење Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период 2022-2030. године

Акциони план за период 2022-2024. године за спровођење Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период 2022-2030. године (docx)

Акциони план за период 2022-2024. године за спровођење Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период 2022-2030. године – eng

Акциони план за период 2022-2024. године за спровођење Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период 2022-2030. године – eng (docx)

Цивилно друштво

Стратегија за стварање подстицајног окружења за развој цивилног друштва у Републици Србији за период 2022-2030. године

Strategy for Creating an Enabling Environment for the Development of Civil Society in the Republic of Serbia 2022 to 2030

Акциони план за спровођење Стратегије за стварање подстицајног окружења за развој цивилног друштва у Републици Србији за период од 2022. до 2030. године, за период 2022-2023. године

Action Plan for the Implementation of the Strategy for Creating an Enabling Environment for Development of Civil Society for the period 2022 to 2023

Друштвени дијалог

План друштвених дијалога за 2024. годину