Конвенције Уједињених нација и други УН механизми

Република Србија континуирано и у задатим роковима извештава Уједињене нације о примени потврђених међународних уговора у области људских права, учествује у Универзалном периодичном прегледу и прихвата мандате специјалних процедура Савета УН за људска права, на које одговара и прихвата њихове посете. 

Препоруке Савета за људска права и уговорних тела Уједињених нација за људска права, као и постојећа пракса су подстицај су нашој држави како би унапредили стандарде у области људских права, али и развили унутрашње механизме за примену међународних стандарда.

 

Међународна конвенција о укидању свих облика расне дискриминације (CERD)

Међународни пакт о грађанским и политичким правима (ICCPR)

Међународни пакт о економским, социјалним и културним правима (ICESCR)

Конвенција о укидању свих облика дискриминације жена (CEDAW)

Конвенција против тортуре и других сурових, нељудских или понижавајућих казни или поступака (CAT)

Конвенција о правима детета (CRC)

Конвенција о правима особа са инвалидитетом (CRPD)

Међународна конвенција о заштити свих лица од присилних нестанака (CED)

Универзални периодични преглед (UPR)

Специјалне процедуре Уједињених нација

Листа потврђених међународних уговора