МЕНИ
 
Насловна » Јавне набавке

Јавне набавке

Јавне набавке 2021

У складу са Чл. 48 Закона о јавним набавкама, Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог, као Наручилац, донело је

На основу члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС“ број 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 - др. закон и 47/18) и члана 88. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 91/19), Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог, као Наручилац, донело је

 

Јавни позив ЈН У-6/2021

Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог, као Наручилац, објављује Јавни позив за набавку Консултантске услуге – Услуга израде процене финансијских средстава за спровођење Акционог плана за спровођење Стратегије за стварање подстицајног окружења за развој цивилног друштва у Републици Србији за период од 2021. до 2030. године. Документација о набавци је доступна на порталу  https://jnportal.ujn.gov.rs/ Рок за подношење понуда је 03. 12. 2021. године до 12:00 часова

 

Јавни позив ЈН У-5/2021

Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог, као Наручилац, објављује Јавни позив за набавку Консултантске ускуге. Документација о набавци је доступна на порталу https://jnportal.ujn.gov.rs/ Рок за подношење понуда је 18. 10. 2021. године до 12:00 часова

 

Јавни позив ЈН У-4/2021

Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог, као Наручилац, објављује Јавни позив за набавку услуге путничких агенција и тур – оператера и услуге помоћи туристима. Документација о набавци је доступна на порталу https://jnportal.ujn.gov.rs/ Рок за подношење понуда је 12. 07. 2021. године до 12:00

Завршен је поступак ЈН У-4/2021 за набавку услуге путничких агенција и тур – оператера и услуге помоћи туристима. Уговор је додељен MIROSS d.o.o Београд. Више информација на порталу https://jnportal.ujn.gov.rs/

 

Јавни позив ЈН У-3/2021

Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог, као Наручилац, објављује Јавни позив за набавку услуге усменог превођења. Документација о набавци је доступна на порталу https://jnportal.ujn.gov.rs/

Рок за подношење понуда је 11. 05. 2021. године до 12:00

Завршен је поступак ЈН У-3/2021 за набавку услуга усменог (симултаног и консекутивног) превођења са српског језика на стране језике и са страних језика на српски језик, као и пружање услуге изнајмљивања сета за симултано превођење, за минимум 50 учесника у догађају, по дану, са монтажом. Уговор је додељен „AKADEMIJA OXFORD – AGENT” DOO JAGODINA. Више информација на порталу https://jnportal.ujn.gov.rs/

 

Јавни позив ЈН У-1/2021

Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог, као Наручилац,  објављује Јавни позив за набавку услуге одржавања и унапређење апликације Посебног бирачког списка националних мањина и Регистра националних савета.

Документација о набавци је доступна на порталу https://jnportal.ujn.gov.rs/
Рок за подношење понуда је 30. 03. 2021. године до 12:00

Завршен је поступак ЈН У-1/2021 за набавку услуге одржавања и унапређење апликације Посебног бирачког списка националних мањина и Регистра националних савета. Уговор је додељен „COMTRADE SYSTEM INTEGRATION DOO BEOGRAD “. Више информација на порталу https://jnportal.ujn.gov.rs/

 

Јавни позив ЈН У-2/2021

Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог, као Наручилац, објављује Јавни позив за набавку услуге писаног превођења.

Документација о набавци је доступна на порталу https://jnportal.ujn.gov.rs/
Рок за подношење понуда је 29. 03. 2021. године до 14:00

Завршена је ЈН У-2/2021 за услуге писаног превођења. Уговор је склопљен са „Akademija Oxford – Agent“ из Јагодине. Више информација на порталу https://jnportal.ujn.gov.rs/

 

Јавне набавке 2020

Извештај Министарства за људска и мањинска права и друштвени дијалог о вредности података о вредности набавки из Чл. 11 – 21 Закона о јавним набавкама, као и јавне набавке из Чл. 27. став 1. овог закона