МЕНИ
 

РНСНМ

Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог надлежно је за вођење Регистра националних савета националних мањина, као и надзор над законитошћу рада и аката националних савета националних мањина.

Национални савет стиче својство правног лица уписом у Регистар.

У Регистар националних савета националних мањина уписане су 23 националне мањине.

Припадници 22 мањинске заједнице конституисали су своје националне савете: Буњевци, Бугари, Бошњаци, Мађари, Роми, Румуни, Русини, Словаци, Украјинци, Хрвати, Албанци, Ашкалије, Власи, Грци, Египћани, Немци, Словенци, Чеси, Македонци, Црногорци, Руси, Пољаци. Извршни одбор Савеза јеврејских општина Србије по закону врши функцију националног савета.

Регистар националних савета националних мањина