МЕНИ
 
Насловна » Цивилно друштво » Подстицајно окружење а развој цивилног друштва » Обуке

Обуке

Са циљем да се што већи број службеника информише о постојећој регулативи, важности и начинима укључивања цивилног друштва у процес доношења прописа, Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог реализује обуке акредитоване од стране Националне академије за јавну управу намењене запосленима у органима јавне управе.

Министарство такође спроводи акредитоване обуке на тему транспретног финансирања удружења и других организација цивилног друштва из буџетских средстава у циљу јачања капацитета органа јавне управе за боље разумевање и спровођење регулативе, као и унапређење праксе транспаретне доделе буџетских средстава удружењима и другим организацијама цивилног друштва.

Подизање капацитета из наведених области Министарство спроводи дистрибуирањем релевантних информација и припремањем различитих алата у виду водича и приручника за успешније спровођење процеса укључивања организација цивилног друштва у законодавни процес као и транспарентно финансирање организација цивилног друштва из средстава буџета.