МЕНИ
 
Насловна » Прес » Публикације ОЦД

Публикације ОЦД

ПИН, Ментално здравље у Србији: Процена потреба, фактора ризика и баријера у добијању стручне подршке

ПИН, Резултати истраживања о искуствима корисника психијатријских услуга

ПИН, Ментално здравље особа у ситуацији бескућништва

ПИН, Ментално здравље и добробит избеглица и тразилаца азила у Србији

ПИН, Значење улога и извори наде код деце и младих из избегличке популације

ЦПД, Препоруке Комитета за права детета - На пола пута - шта је до сада урађено и шта нам предстоји

ЦПД, Правосуђе по мери детета из угла деце и младих

ЦПД, Правосуђе по мери детета

ЦПД, Права детета на здраву животну средину у Републици Србији

ЦПД, Права детета током пандемије

ЦПД, Деца и развод – Како подржати дете током и након развода родитеља

ЦПД, Формативна анализа - Извештај о постојећем законодавном и нормативном оквиру у области правосуђа по мери детета у Србији и њихова примена у пракси

ЦПД, Заборављена деца Србије

ЦПД, Поднесак МДРИ-а и ЦПД-а УН Комитету за права детета поводом Генералног дана дискусије у Женеви на тему “Права детета и алтернативна брига”

ЦПД, Годишњи извештај о дечјим браковима у Србији за 2021. годину са посебним освртом на праксу јавних тужилаштава

ЦПД, Дечји, рани и принудни бракови у Србији - прописи, реакција и превенција

ЦПД, Испред екрана - Истраживање о родно заснованом насиљу у дигиталном простору

ЦПД, Човечанство дугује деце најбоље што има - Студија случаја о кршењу права на приватност и поверљивост података деце жртава трговине људима и сексуалног злостављања у Србији

ЦПД, Нормативни оквир - Водич за унапређење интерних механизама организације за очување безбедности деце

ЦПД, Истраживање “ЈА У ПАНДЕМИЈИ” - проблеми менталног здравља из угла детета

ЦПД, Твоје право на заштиту трговине људима у време пандемије КОВИД-19

ЦПД, Нико не сме да те повреди

ЦПД, Твоја права - школа

ЦПД, Твоја права – здравље и здравствена заштита

ЦПД, Твоја права – Суд – Када твоји родитељи не живе заједно

ЦПД, Твоја права – Алтернативно старање

ФЕМПЛАЦ, Друштвени и институционални одговор на фемицид у Србији I

ФЕМПЛАЦ, Друштвени и институционални одговор на фемицид у Србији II

ФЕМПЛАЦ, Насиље према женама и девојчицама у јавном простору

ФЕМПЛАЦ, Насиље у породици и злоупотреба ватреног оружја

ФЕМПЛАЦ, Покушај фемицида и фемицид у Србији

ФЕМПЛАЦ, Положај и учешће старијих жена у политичком и јавном животу Србије

ФЕМПЛАЦ, Положај жена у синдикатима у Србији

ФЕМПЛАЦ, Приручник за самозапошљавање жена са инвалидитетом

ФЕМПЛАЦ, Сигурне куће

ЦИЛС, Водич за праћење примене на локалном нивоу Стратегије за унапређење положаја особа са инвалидитетом у Републици Србији за период од 2020. до 2024. године

ЦПД, Анализа законодавства РС из перспеткиве права детета на здраву животну средину

ЦПД, Храбро у промене

ЦПД, Самозаступањем до здравих промена

БГЦЉП, забрана мучења и других облика злостављања у Србији 2018-2020

БГЦЉП, Људска права у Србији 2021

БГЦЉП, Права здравствених радника током пандемије КОВИД-19 у Србији

БГЦЉП, Право на азил у Републици Србији 2021

БГЦЉП, Седам деценија правне заштите избеглица

ЈУКОМ, Водич за индивидуалне представке пред комитетима Уједињених нација

МДРИ-С, Положај особа са инвалидитетом у Србији

МДРИ-С, Заборављена деца Србије

МДРИ-С, Тортура и злостављање у контексту особа са инвалидитетом

МДРИ-С, Анализа положаја особа са инвалидитетом током ковид-19 кризе

МДРИ-С, Анализа рада интерних и независних контролних механизама за заштиту људиских права корисника установа социјалне заштите токок ЦОВИД-19 кризе у Републици Србији

МДРИ-С, Изоловане у изолацији

МДРИ-С, Овде и зидови имају уши

МДРИ-С, Пословна способност –смернице за ЦСР

МДРИ-С, Запошљавање особа са менталним инвалидитетом у Србији

МДРИ-С Установе социјалне заштите за смештај деце и одраслих са инвалидитетом током пандемије КОВИД-19

А11, Искривљена слика

А11, Утуживост економских и социјалних права у Србији