МЕНИ
 
Насловна » Документа » Акти у припреми » Јавне консултације

Јавне консултације

Обавештавамо заинтересовану јавност да Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог започиње процес консултација на текст Полазних основе за израду текста Предлога акционог плана за 2024. и 2025. годину за спровођење Стратегије за родну равноправност за период од 2021. до 2030. године. Своје коментаре, сугестије и примедбе на текст документа можете, путем попуњавања обрасца у прилогу, можете доставити у оквиру портала еKонсултације, или на адресу електронске поште: antidiskriminacija.rodna@minljmpdd.gov.rs, од петка, 15. децембра 2023. године, до понедељка, 25. децембра 2023. године, до 24:00 часа.

 

КОНСУЛТАЦИЈЕ О ПРЕДЛОГУ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ПЕРИОД 2024-2025. ГОДИНЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ ПРЕВЕНЦИЈЕ И ЗАШТИТЕ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ ЗА ПЕРИОД ОД 2022. ДО 2030. ГОДИНЕ

Обавештавамо заинтересовану јавност да Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог започиње процес консултација о Предлогу акционог плана за период 2024-2025. године за спровођење Стратегије превенције и заштите од дискриминације за период од 2022. до 2030. године. Своје коментаре, сугестије и примедбе на текст документа можете, путем попуњавања обрасца у прилогу, доставити у оквиру портала еKонсултације, или на адресу електорнске поште: antidiskriminacija.rodna@minljmpdd.gov.rs, до недеље, 26. новембра 2023. године, до краја дана.

 

На основу члана 41. став 1. тачка 3) Закона о планском систему Републике Србије („Службени гласник РС”, број 30/18), Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог објављује

КОНСУЛТАЦИJЕ О РАДНОЈ ВЕРЗИЈИ АКЦИОНОГ ПЛАНА  ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА ЗА ПЕРИОД ОД 2022. ДО 2025. ГОДИНЕ

Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог позива на онлајн консултације представнике свих органа јавне власти у Републици Србији, представнике националних савета националних мањина, заинтересоване грађане и грађанке, привредна друштва и социјалне партнере, организације цивилног друштва, представнике академске заједнице и друге заинтересоване субјекте у вези са радном верзијом Акционог плана за остваривање права националних мањина за период од 2022. до 2025. године.

Сугестије и коментари, релевантни за израду предметног документа, достављају се искључиво на приложеном обрасцу, најкасније до 26. јула 2022. године, на електронску адресу:  akcioniplanmanjine@minljmpdd.gov.rs и путем портала е-Консултације  https://ekonsultacije.gov.rs/

 

На основу члана 41. став 1. тачка 3) Закона о планском систему Републике Србије („Службени гласник РС”, број 30/18), Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог објављује

КОНСУЛТАЦИJЕ О РАДНОЈ ВЕРЗИЈИ ПРЕДЛОГА АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ ЗА СОЦИЈАЛНО УКЉУЧИВАЊЕ РОМА И РОМКИЊА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ПЕРИОД 2022-2024. ГОДИНЕ

Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог позива на онлајн консултације представнике свих органа јавне власти у Републици Србији, заинтересоване грађане и грађанке, привредна друштва и социјалне партнере, организације цивилног друштва, представнике академске заједнице и друге заинтересоване субјекте у вези са радном верзијом Предлога акционог плана за спровођење Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период 2022-2024. године.

Сугестије и коментари, релевантни за израду поменутог предлога, достављају се искључиво на приложеном обрасцу, најкасније до 09. маја 2022. године, на електронску адресу: odsek.romi@minljmpdd.gov.rs и путем портала е-Консултације https://ekonsultacije.gov.rs/

 

На основу члана 41. став 1. тачка 3) Закона о планском систему Републике Србије („Службени гласник РС”, број 30/18), Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог објављује

КОНСУЛТАЦИJЕ О РАДНОЈ ВЕРЗИЈИ ПРЕДЛОГА АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ ПРЕВЕНЦИЈЕ И ЗАШТИТЕ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ

Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог позива на онлајн консултације представнике свих органа јавне власти у Републици Србији, заинтересоване грађане и грађанке, привредна друштва и социјалне партнере, организације цивилног друштва, представнике академске заједнице и друге заинтересоване субјекте у вези са радном верзијом Предлога акционог плана за спровођење Стратегије превенције и заштите од дискриминације, која се налази приложена на крају ове поруке.

Сугестије и коментари, релевантни за израду поменутог предлога, достављају се искључиво на приложеном обрасцу, најкасније до 21. априла 2022. године, на електронску адресу: antidiskriminacija.rodna@minljmpdd.gov.rs.

 

На основу члана 41. став 1. тачка 3) Закона о планском систему Републике Србије („Службени гласник РС”, број 30/18), Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог објављује

КОНСУЛТАЦИJЕ
НА ПРЕДЛОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ ЗА СТВАРАЊЕ ПОДСТИЦАЈНОГ ОКРУЖЕЊА ЗА РАЗВОЈ ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ПЕРИОД 2022-2023. ГОДИНЕ

Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог позива на online консултације представнике удружења и других организација цивилног друштва, научно-истраживачке, струковне и друге организације, као и представнике државних и покрајинских органа, органа локалних самоуправа, представнике привредних субјеката и друге заинтересоване стране у вези са Предлогом акционог плана за спровођење Стратегије за стварање подстицајног окружења за развој цивилног друштва у Републици Србији за период 2022-2023. године.

Сугестије и коментаре релевантне за израду поменутог докумeнта, потребно је да доставите најкасније до 22. марта 2022. године на два начина:

- на приложеном обрасцу на имејл адресу: sek.scd@minljmpdd.gov.rs

- и путем портала еКонсултације https://ekonsultacije.gov.rs/.

 

На основу члана 41. став 1. тачка 3) Закона о планском систему Републике Србије („Службени гласник РС”, број 30/18), Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог објављује

КОНСУЛТАЦИJЕ
О ПОЛАЗНИМ ОСНОВАМА ЗА ИЗРАДУ ПРЕДЛОГА АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА ЗА ПЕРИОД ОД 2022. ДО 2025. ГОДИНЕ

Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог позива на онлајн консултације представнике свих органа јавне власти у Републици Србији, представнике националних савета националних мањина, заинтересоване грађане и грађанке, привредна друштва и социјалне партнере, организације цивилног друштва, представнике академске заједнице и друге заинтересоване субјекте у вези са Полазним основама за израду Предлога Акционог плана за остваривање права националних мањина за период од 2022. до 2025. године, које се налазе приложене на крају ове поруке.

Сугестије и коментари, релевантни за израду поменутог предлога, достављају се искључиво на приложеном обрасцу, најкасније до 17. фебруара 2022. године, на електронску адресу: akcioniplanmanjine@minljmpdd.gov.rs.

 

На основу члана 41. став 1. тачка 3) Закона о планском систему Републике Србије („Службени гласник РС”, број 30/18), Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог објављује

ЈАВНЕ КОНСУЛТАЦИЈЕ
О ПРЕДНАЦРТУ ТЕКСТА ПРЕДЛОГА АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ПЕРИОД (2021-2023) ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ ЗА ПЕРИОД ОД 2021. ДО 2030. ГОДИНЕ

Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог позива представнике свих органа јавне власти у Републици Србији, заинтересоване грађане и грађанке, привредна друштва и социјалне партнере, организације цивилног друштва, представнике академске заједнице и друге заинтересоване субјекте на учешће у јавним онлајн консултацијама у вези са преднацртом текста Предлога акционог плана за период (2021-2023) за спровођење Стратегије за родну равноправност за период од 2021. до 2030. године који се налази приложен на крају ове поруке.

Сугестије и коментари, релевантни за израду предметног документа, достављају се искључиво на приложеном обрасцу, најкасније до 31. децембра 2021. године, на електронску адресу: antidiskriminacija.rodna@minljmpdd.gov.rs

 

На основу члана 41. став 1. тачка 3) Закона о планском систему Републике Србије („Службени гласник РС”, број 30/18), Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог објављује почетка рада на изради Полазних основа за израду Стратегије праћења и унапређења људских права у Републици Србији за период од 2023. до 2030. године и отвара


ЈАВНЕ ОНЛАЈН КОНСУЛТАЦИЈЕ
РАДИ ИЗРАДЕ ПОЛАЗНИХ ОСНОВА ЗА ИЗРАДУ СТРАТЕГИЈЕ ПРАЋЕЊА И УНАПРЕЂЕЊА ЉУДСКИХ ПРАВА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ПЕРИОД ОД 2023. ДО 2030. ГОДИНЕ

Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог позива представнике свих органа јавне власти у Републици Србији, заинтересоване грађане и грађанке, организације цивилног друштва, представнике академске заједнице и друге заинтересоване субјекте да путем онлајн јавних консултација узму учешћа у изради Полазних основа за израду Стратегије праћења и унапређења људских права у Републици Србији за период од 2023. до 2030. године.

Предмет јавних консултација је Радни документ - Концепт и процес израде Стратегије праћења и унапређења људских права у Републици Србији за период од 2023. до 2030. године, који се налази у прилогу текста.

Јавне онлајн консултације трају од 9.12.2021. до 1.3.2022. године.

Сви заинтересовани могу своје сугестије и коментаре  доставити на обрасцу, који се налази у прилогу, најкасније до 1. марта 2022. године на имејл адресу: ljudskaprava@minljmpdd.gov.rs

 

КОНСУЛТАЦИJЕ
НА ПРЕДЛОГ РЕВИДИРАНЕ СТРАТЕГИЈЕ ЗА СОЦИЈАЛНО УКЉУЧИВАЊЕ РОМА И РОМКИЊА ЗА ПЕРИОД 2022. - 2030. ГОДИНЕ

Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог Републике Србије покренуло је иницијативу за израду Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромиња у Републици Србији до 2030. године, односно усаглашавањег документа за период од 2022-2030, као надлежни предлагач у складу са чланом 29. став 1. Закона о планском систему.

С тим у вези стављамо на јавни увид Предлог ревидиране Стратегију за социјално укључивање Рома и Ромкиња за период 2022.-2030. године, као и Образац за достављање коментара и сугестија на наведени документ.

Коментари и сугестије, релевантни за ирзаду поменутог документа, достављају се искључиво на приложеном обрасцу, најкасније до 05.12.2021. године, на елекктронску адресу: milorad.radosavljevic@minljmpdd.gov.rs.

 

КОНСУЛТАЦИJЕ
НА ПРЕДЛОГ СТРАТЕГИЈЕ ЗА СТВАРАЊЕ ПОДСТИЦАЈНОГ ОКРУЖЕЊА ЗА РАЗВОЈ ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ПЕРИОД 2021 - 2030. ГОДИНЕ

 

Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог на online консултације позива представнике удружења и друге организације цивилног друштва, научно-истраживачке, струковне и друге организације, као и представнике државних и покрајинских органа, органа локалних самоуправа, представнике привредних субјеката и друге заинтересоване стране у вези са Предлогом Стратегије за стварање подстицајног окружења за развој цивилног друштва у Републици Србији за период 2021-2030. године.

Сугестије и коментари, релевантни за израду поменутог докумeнта, достављају се искључиво на приложеном обрасцу најкасније до 30. новембра 2021. године на електронску адресу: sek.scd@minljmpdd.gov.rs.

 

На основу члана 41. став 1. тачка 3) Закона о планском систему Републике Србије („Службени гласник РС”, број 30/18), Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог објављује

 

КОНСУЛТАЦИJЕ
О ПОЛАЗНИМ ОСНОВАМА ЗА ИЗРАДУ ПРЕДЛОГА СТРАТЕГИЈЕ ПРЕВЕНЦИЈЕ И ЗАШТИТЕ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ ЗА ПЕРИОД ОД 2021. ДО 2030. ГОДИНЕ

 

Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог позива на онлајн консултације представнике свих органа јавне власти у Републици Србији, заинтересоване грађане и грађанке, привредна друштва и социјалне партнере, организације цивилног друштва, представнике академске заједнице и друге заинтересоване субјекте у вези са Полазним основама за израду Предлога стратегије превенције и заштите од дискриминације за период од 2021. до 2030. године, које се налазе приложене на крају ове поруке.

Сугестије и коментари, релевантни за израду поменутих предлога, достављају се искључиво на приложеном обрасцу, најкасније до 01. новембра 2021. године, на електронску адресу: ivana.smailagic.urkmez@minljmpdd.gov.rs.

 

Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог обавештава да је

 

ПРОДУЖЕН РОК ТРАЈАЊА КОНСУЛТАЦИЈА НА
ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ДОКУМЕНТА ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗА СТВАРАЊЕ ПОДСТИЦАЈНОГ ОКРУЖЕЊА ЗА РАЗВОЈ ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

 

Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог на online консултације позива представнике удружења и друге организације цивилног друштва, научно-истраживачке, струковне и друге организације, као и представнике државних и покрајинских органа, органа локалних самоуправа, представнике привредних субјеката и друге заинтересоване стране у вези са Полазним основама за израду документа јавне политике за стварање подстицајног окружења за развој цивилног друштва у Републици Србији.

Сугестије и коментари, релевантни за израду поменутог докуемнта, достављају се искључиво на приложеном обрасцу до 21. септембра 2021. године на електронску адресу: sek.scd@minljmpdd.gov.rs .

 

На основу члана 31. Закона о планском систему Републике Србије („Службени гласник РС”, број 30/18), Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог објављује

 

КОНСУЛТАЦИJЕ НА
ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ДОКУМЕНТА ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗА СТВАРАЊЕ
ПОДСТИЦАЈНОГ ОКРУЖЕЊА ЗА РАЗВОЈ ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА У РЕПУБЛИЦИ
СРБИЈИ

 

Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог на online консултације позива представнике удружења и друге организације цивилног друштва, научно-истраживачке, струковне и друге организације, као и представнике државних и покрајинских органа, органа локалних самоуправа, представнике привредних субјеката и друге заинтересоване стране у вези са Полазним основама за израду документа јавне политике за стварање подстицајног окружења за развој цивилног друштва у Републици Србији.

Сугестије и коментари, релевантни за израду поменутог докумeнта, достављају се искључиво на приложеном обрасцу најкасније до 15. септембра 2021. године на електронску адресу: sek.scd@minljmpdd.gov.rs .

 

На основу члана 41. став 1. тачка 3) Закона о планском систему Републике Србије („Службени гласник РС”, број 30/18), Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог објављује

 

КОНСУЛТАЦИJЕ
О ПОЛАЗНИМ ОСНОВАМА ЗА ИЗРАДУ ПРЕДЛОГА НАЦИОНАЛНЕ СТРАТЕГИЈЕ ЗА
РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ ЗА ПЕРИОД ОД 2021. ДО 2030. ГОДИНЕ СА ПРЕДЛОГОМ
АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ПРИМЕНУ НАВЕДЕНЕ СТРАТЕГИЈЕ (2021-2023)

 

Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог позива на online консултације представнике свих органа јавне власти у Републици Србији, заинтересоване грађане и грађанке, привредна друштва и социјалне партнере, организације цивилног друштва, представнике академске заједнице и друге заинтересоване субјекте у вези са Полазним основама за израду Предлога националне стратегије за родну равноправност за период од 2021. до 2030. године са Предлогом акционог плана за примену наведене стратегије (2021-2023), које се налазе приложене на крају ове поруке.

Сугестије и коментари, релевантни за израду поменутих предлога, достављају се искључиво на приложеном обрасцу најкасније до 30. августа 2021. године на електронску адресу: dragan.knezevic@minljmpdd.gov.rs.

 

На основу члана 41. став 1. тачка 3) Закона о планском систему Републике Србије („Службени гласник РС”, број 30/18), Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог објављује 

 

ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНИМ КОНСУЛТАЦИЈАМА
РАДИ ПРИПРЕМЕ ТЕКСТА
НАЦРТА ЗАКОНА О РОДНОЈ РАВНОПРАВНОСТИ

 

Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог позива на on line јавне консултације све органе јавне власти, заинтересоване грађане и грађанке Републике Србије, привредне субјекте и социјалне партнере, организације цивилног друштва, представнике академске заједнице и друге заинтересоване субјекте у друштву да узму учешћа у јавним консултацијама ради припреме текста Нацрта закона о родној равноправности.
Своје предлоге и сугестије од значаја за израду поменутог закона, наведени актери могу дати на приложеном обрасцу и послати их најкасније до 20. фебруара 2021. године на адресу електронске поште: javnarasprava@minljmpdd.gov.rs, са назнаком: Коментари на Полазне основе за израду Нацрта закона о родној равноправности.
Образац и Полазне основе се могу преузети на Порталу е-Управе.

 

ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНИМ КОНСУЛТАЦИЈАМА
ЗА ИЗРАДУ ТЕКСТА
НАЦРТА ЗАКОНА О ИСТОПОЛНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА

 

Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог позива све заинтересоване да узму учешћа у јавним консултацијама за израду текста Нацрта закона о истополним заједницама.
Министарство је отпочело поступак припреме прописа који би регулисао област истополних партнерстава. Према методологији утврђеној Законом о планском систему Републике Србије („Службени гласник РС”, број 30/1/) и Уредбом о методологији управљања јавним политикама, анализи ефеката јавних политика и прописа и садржају појединачних докумената јавних политика („Службени гласник РС”, број 8/19), као и Правилником о о смерницима добре паксе за остваривање учешћа јавности у припреми нацрта закона и других прописа и аката („Службени гласник РС“, број 51/2019) обавеза је надлежног предлагача да у фази планирања и дефинисања прописа спроведе консултације ради остваривања учешћа јавности у припреми нацрта закона, кроз прикпуљање коментара и сугестија, чиме се доприноси унапређењу законских решења и правног оквира уопште.
Предмет консултација су Полазне основе за израду текста Нацрта закона о истополним заједницама у чијој изради су коришћени најбољи примери упоредноправних решења.
Полазне основе за израду текста Нацрта закона о истополним заједницама могу се преузети на Порталу е-Управа.
Консултације ће бити одржане достављањем коментара и сугестија путем електронске поште.
Сви заинтересовани своје коментаре и сугестије се могу доставити на javnarasprava@minljmpdd.gov.rs на обрасцу који се може преузети на Порталу е-Управа.
Рок за достављање коментара и сугестија је 20. фебруар 2021. године.

 

ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНИМ КОНСУЛТАЦИЈАМА
ЗА ИЗРАДУ ТЕКСТА
НАЦРТА ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ЗАКОНА О ЗАБРАНИ ДИСКРИМИНАЦИЈЕ

 

Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог позива све заинтересоване да узму учешћа у јавним консултацијама за израду текста Нацрта закона о изменама и допунама Закона о забрани дискриминације.
Министарство је отпочело поступак припреме прописа ради унапређења законских одредби које регулишу област забране дискриминације.  
Према методологији утврђеној Законом о планском систему Републике Србије („Службени гласник РС”, број 30/1/) и Уредбом о методологији управљања јавним политикама, анализи ефеката јавних политика и прописа и садржају појединачних докумената јавних политика („Службени гласник РС”, број 8/19), као и Правилником о о смерницима добре паксе за остваривање учешћа јавности у припреми нацрта закона и других прописа и аката („Службени гласник РС“, број 51/2019) обавеза је надлежног предлагача да у фази планирања и дефинисања прописа спроведе консултације ради остваривања учешћа јавности у припреми нацрта закона, кроз прикпуљање коментара и сугестија, чиме се доприноси унапређењу законских решења и правног оквира уопште.
Предмет консултација су Полазне основе за израду текста Нацрта закона о изменама и допунама Закона о забрани дискриминације које је израдила Радна група.
Полазне основе за израду текста Нацрта закона о изменама и допунама Закона о забрани дискриминације могу се преузети на Порталу е-Управа.
Консултације ће бити одржане достављањем коментара и сугестија путем електронске поште.  
Сви заинтересовани своје коментаре и сугестије се могу доставити на javnarasprava@minljmpdd.gov.rs на обрасцу који се може преузети на Порталу е-Управа.
Рок за достављање коментара и сугестија је 20. фебруар 2021. године.