МЕНИ
 
Насловна » Министарство » Кабинет министра

Кабинет министра

Александра Рашковић – шеф кабинета

Тел:    + 38111 31 14 528
+ 38111 31 17 607

e-mail адреса:kabinet@minljmpdd.gov.rs                       

 

У Кабинету министра обављају се саветодавни, стручни, протоколарни, послови односа са јавношћу, као и послови организационе и административно-техничке природе који су од непосредног значаја за рад министра. Кабинет се стара о благовременом извршавању обавеза и активности Министра и остваривању сарадње са одговарајућим државним и другим организацијама и институцијама.