MENI
 
Naslovna » Ministarstvo » Kabinet ministra

Kabinet ministra

Aleksandra Rašković – šef kabineta

Tel:    + 38111 31 14 528
+ 38111 31 17 607

e-mail adresa:kabinet@minljmpdd.gov.rs                       

 

U Kabinetu ministra obavljaju se savetodavni, stručni, protokolarni, poslovi odnosa sa javnošću, kao i poslovi organizacione i administrativno-tehničke prirode koji su od neposrednog značaja za rad ministra. Kabinet se stara o blagovremenom izvršavanju obaveza i aktivnosti Ministra i ostvarivanju saradnje sa odgovarajućim državnim i drugim organizacijama i institucijama.