MENI
 
Naslovna » Ministarstvo » Kabinet ministra

Kabinet ministra

Aleksandra Rašković – šef kabineta

Tel:    + 38111 31 14 528
+ 38111 31 17 607

e-mail adresa:kabinet@minljmpdd.gov.rs                       

 

U Kabinetu ministra obavljaju se savetodavni, stručni, protokolarni, poslovi odnosa sa javnošću, kao i poslovi organizacione i administrativno-tehničke prirode koji su od neposrednog značaja za rad ministra. Kabinet se stara o blagovremenom izvršavanju obaveza i aktivnosti Ministra i ostvarivanju saradnje sa odgovarajućim državnim i drugim organizacijama i institucijama.

 

Posebni savetnici ministra

U skladu sa Odlukom o broju posebnih savetnika i merilima za naknadu za njihov rad, u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog imenovana su tri posebna savetnika:

  • Marin Piuković
  • Marko Tucakov
  • Demo Beriša