MENI
 
Naslovna » Ministarstvo » Sekretarijat Ministarstva

Sekretarijat Ministarstva

Danijela Janković – sekretar ministarstva

Tel:    +381 11 31 12 769
+381 11 31 14 149
+381 11 31 12 510

e-mail adresa: sekretarijat@minljmpdd.gov.rs

 

U Sekretarijatu Ministarstva obavljaju se poslovi od zajedničkog interesa za Ministarstvo koji se odnose na: kadrovska, finansijska, računovodstvena, informatička i administrativna pitanja;  sprovođenje postupaka i praćenje realizacije javnih nabavki za potrebe Ministarstva,; priprema Godišnjeg plana rada Ministarstva i Godišnjeg izveštaja o radu Ministarstva kao sastavnih delova Godišnjeg plana rada Vlade i Godišnjeg izveštaja o radu Vlade; planiranje i izvršenje finansijskog plana Ministarstva; poslove finansijskog upravljanja i kontrole za Ministarstvo; informisanje o radu Ministarstva i pristup informacijama od javnog značaja; zaštitu podataka o ličnosti; bezbednost i zdravlje na radu; tajnost podataka; poslove odbrane; poslove koji su vezani za organizaciona i druga pitanja kojima se obezbeđuje efikasan i usklađen rad svih unutrašnjih jedinica Ministarstva; vođenje evidencija i upravljanje bazom podataka iz oblasti radnih odnosa kao i druge potrebne evidencije iz delokruga Sekretarijata; rukovanje opremom i staranje o imovini Ministarstva; saradnju sa drugim organima državne uprave, službama Vlade i Državnim pravobranilaštvom; kao i druge poslove iz delokruga Sekretarijata.