MENI
 
Naslovna » Civilno društvo » Registar OCD

Registar OCD

Udruženja su dobrovoljna i nevladina nedobitna organizacija zasnovana na slobodi udruživanja više fizičkih ili pravnih lica, koja se osnivaju radi ostvarivanja i unapređenja određenog zajedničkog ili opšteg cilja i interesa, koji nisu zabranjeni Ustavom ili zakonom.

Udruženje se osniva i organizuje slobodno i samostalno je u ostvarivanju svojih ciljeva. Udruženja i predstavništva stranih udruženja se mogu upisati u Registar udruženja i Registar stranih udruženja koje vodi Agencija za privredne registre, kao povereni posao, čime stiču svojstvo pravnog lica, tako da je omogućeno udruženjima da sama odluče da li će se upisati u registar ili ne. Udruženja koja se upišu u Registar samostalno nastupaju u pravnom prometu, obavljaju privredne i druge aktivnosti u skladu sa zakonom i mogu da konkurišu za sredstva koja se u budžetu Republike, autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave obezbeđuju za finansiranje određenih programa od javnog interesa. Na udruženja koja se ne upišu u registar, u kom slučaju nemaju status pravnog lica, primenjuju se pravna pravila o građanskom ortakluku.

Postupak registracije, odnosno upisa u Registar udruženja i Registar stranih udruženja i vođenje registara bliže su regulisani Zakonom o postupku registracije u Agenciji za privredne registre i podzakonskim aktima. Informacije o postupku registracije, svim registrovanim udruženjima, u skladu sa zakonom, dostupni su na sajtu Agencije za privredne registre.

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog rešava po žalbama izjavljenim na rešenja Agencije za privredne registre, odnosno Registratora koji vodi Registar udruženja i Registar stranih udruženja  i vrši nadzor na sprovođenjem Zakona o udruženjima, dok inspekcijski nadzor vrši Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave preko upravnih inspektora.