MENI
 
Naslovna » Antidiskriminacija » Savet za antidiskriminaciju

Savet za antidiskriminaciju

Savet za praćenje sprovođenja Strategije prevencije i zaštite od diskriminacije za period od 2022. do 2030. godine

Vlada Republike Srbije je na sednici održanoj 6. aprila 2023. godine donela Odluku o obrazovanju Saveta za praćenje sprovođenja Strategije prevencije i zaštite od diskriminacije za period od 2022. do 2030. godine. Savetom predsedava ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, a članove Saveta, pored predstavnika najrelevantnijih institucija za oblast prevencije i zaštite od diskriminacije, čine i predstavnici 12 organizacija civilnog društva, izabranih na javnom pozivu.

Zadaci Saveta su da prati napredak u izvršenju mera predviđenih Strategijom prevencije i zaštite od diskriminacije za period od 2022. do 2030. godine, odnosno napredak u sprovođenju aktivnosti utvrđenih akcionim planovima za sprovođenje Strategije, te u tom smislu prati poštovanje predviđenih rokova, blagovremeno upozorava na rizike i usvaja izveštaje o sprovođenju Strategije.

Savet se obrazuje za period do isteka perioda sprovođenja Strategije, odnosno do usvajanja finalnog izveštaja o njenom sprovođenju.