MENI
 
Naslovna » Dokumenta » Izvestaji

Izvestaji

Zaključci Vlade/izveštaji po zakonima

  Ravnopravnost polova

 •    Zaključak Vlade o prihvatanju Izveštaja o stanju zaštite i unapređenja ravnopravnosti polova u RS za 2020. god.
 •    Zaključak Vlade o usvajanju izveštaja o stanju zaštite i unapređenja ravnopravnosti polova u RS za 2019. god

  Rodna ravnopravnost

 •    Izveštaj o ostvarivanju rodne ravnopravnosti u Republici Srbiji za 2022. god.
 •    Zaključak Vlade o prihvatanju Izveštaja o ostvarivanju rodne ravnopravnosti u RS ѕa 2022. god.
 •    Zaključak Vlade o usvajanju Izveštaja o ostvarivanju rodne ravnopravnosti u RS za 2021. god.

  

Izveštaji o sprovođenju AP

  Antidiskriminacija

 •        Godišnji izveštaj o sprovođenju Akcionog plana za period 2022–2023. godine za sprovođenje Strategije prevencije i zaštite od diskriminacije za period od 2022. do 2030. godine

  Rodna ravnopravnost

 •        Godišnji izveštaj o sprovođenju Akcionog plana za 2022. i 2023. godinu za sprovođenje Strategije za rodnu ravnopravnost za period od 2021. do 2030. godine

  Socijalno uključivanje Roma i Romkinja

 •        Godišnji izveštaj o sprovođenju Akcionog plana  za period 2022-2024. godine za  sprovođenje Strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja  u Republici Srbiji  za period 2022-2030. godine

  Civilno društvo

 •        Akcioni plan za sprovođenje Strategije za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva u Republici Srbiji za period od 2022-2030. godine, za period 2022-2023. godine

  

Izveštaji po osnovu smernica

  Civilno društvo

 •        Izveštaj o primeni Smernica za uključivanje OCD u radne grupe za izradu predloga dokumenata javnih politika i nacrta, odnosno predloga propisa za 2022. god.
 •        Izveštaj o primeni Smernica za uključivanje OCD u radne grupe za izradu predloga dokumenata javnih politika i nacrta, odnosno predloga propisa tokom 2021. godine
 •        Izveštaj o primeni Smernica za uključivanje OCD u radne grupe za izradu predloga dokumenata javnih politika i nacrta, odnosno predloga propisa tokom 2020. godine

  

Izveštaji po drugom osnovu

 •    Izveštaj o reviziji svrsishodnosti Uspostavljanje rodno odgovornog budžetiranja u Republici Srbiji
 •    Izveštaj o reviziji finansijskih izveštaja
 •    Poslerevizioni izveštaj o merama ispravljanja po reviziji finansijskog izveštaja i pravilnosti poslovanja za 2021
 •        Izveštaj o poseti NSNM u njihovim sedištima - 2021. god.
 •        Izveštaj o posetama okruzima u Republici Srbiji - 2021. god.
 •        Izveštaj o ispunjenosti ciljeva Deklaracije partnera Zapadnog Balkana o integraciji Roma/kinja u okviru procesa proširenja Evropske Unije