MENI
 
Naslovna » Kontakti

Kontakti

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog
Bulevar Mihajla Pupina 2
11070 Novi Beograd

Kabinet 
 e-mail adresa: kabinet@minljmpdd.gov.rs
+381 11 31 14 528
+381 11 31 17 607

Državni sekretar prof.dr. Rejhan Kurtović
e-mail adresa: rejhan.kurtovic@minljmpdd.gov.rs
+381 11 311 76 44
+381 11 311 71 53

Državni sekretar dr Ivan Bošnjak
e-mail adresa: ivan.bosnjak@minljmpdd.gov.rs
+381 11 21 42 959
+381 11 21 42 021

Državni sekretar Ninoslav Jovanović
e-mail adresa: ninoslav.jovanovic@minljmpdd.gov.rs
+381 11 21 42 959
+381 11 21 42 021

Sekretarijat
e-mail adresa: sekretarijat@minljmpdd.gov.rs
+381 11 31 12 769
+381 11 31 14 149
+381 11 31 12 510

Sektor za ljudska prava
e-mail adresa: ljudskaprava@minljmpdd.gov.rs
+381 11 22 50 655
+381 11 22 50 677

Sektor za nacionalne manjine
e-mail adresa: nacionalnemanjine@minljmpdd.gov.rs             
+381 11 31 30 970
+381 11 31 30 980
+381 11 31 33 780

Sektor za antidiskriminacionu politiku i
unapređenje rodne ravnopravnosti
e-mail adresa: antidiskriminacija.rodna@minljmpdd.gov.rs    
+381 11 31 10 574

Sektor za saradnju sa civilnim društvom
e-mail adresa: sek.scd@minljmpdd.gov.rs
+381 11 31 13 895
+381 11 31 13 859 

Sektor za društveni dijalog 
e-mail adresa: drustveni.dijalog@minljmpdd.gov.rs            

Sektor za međunarodnu saradnju i
evropske integracije
e-mail adresa: medjunarodnasaradnja@minljmpdd.gov.rs   
+381 11 22 50 691

Pres
e-mail adresa: press@minljmpdd.gov.rs