MENI
 
Naslovna » Ministarstvo » Pomoćnici

Pomoćnici

Ivana Joksimović

pomoćnicа ministra – Sekor za ljudska prava

Rođena u Beogradu 1976. godine.

Diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu (teorijsko-pravni smer) sa prosečnom ocenom 9,17.

Od 2002 do 2006. godine angažovana u Centru za slobodne izbore i demokratiju (CeSID) kao koordinator i konsultant na projektima u oblastima lokalne samouprave, decentralizacije vlasti, građanskog i političkog aktivizma, političkih stranaka i izbornog sistema.

Od 2009 do 2010. godine angažovana u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava kao konsultant OEBS-a na sprovođenju prvih neposrednih izbora za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina.

Od 2010. do 2012. godine zaposlena u Agenciji za borbu protiv korupcije u Odeljenju za kontrolu finansiranja političkih aktivnosti. Tokom 2010. i 2011. godine je učestvovala u radu Radne grupe za izradu Zakona o finansiranju političkih aktivnosti, a od 2011. do 2012. godine je bila član delegacije Republike Srbije u GREKO.

Od 2012. do 2013. godine zaposlena kao šef pravne službe Sekretarijata Demokratske stranke.

Od 2014. do 2020. godine zaposlena u Narodnoj skupštini Republike Srbije kao konsultant poslaničke grupe na poslovima analize predloga zakona, drugih akata i dokumenata iz nadležnosti Narodne skupštine, pripreme i izrade predloga zakona i amandmana na predloge zakona.

Od 2016. do 2020. godine bila je član stalnog sastava Republičke izborne komisije.

 

Aleksandar Radosavljević

pomoćnik ministra  - Sektor za društveni dijalog

Aleksandar Radosavljević rođen je 1970. godine u Kragujevcu.

Obrazovanje:

Diplomirani pravnik - Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu.
Posrednik za rešavanje sporova – dozvola  za posredovanje Ministarstva pravde.
Osnovnu i srednju školu završio u Kragujevcu.

Dosadašnje iskustvo:

2019 – Centar za obrazovanje Kragujevac - diplomirani pravnik za pravne, kadrovske i administrativne poslove.
2015 -2017– direktor „Centar za kulturu,turizam i sport-Knić“
2008 – 2012  Vlada Republike Srbije – Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave – savetnik ministra
2004 – 2007  Skupština Srbije – narodni poslanik
-  član odbora Skupštine Srbije za odbranu i bezbednost
-  član odbora Skupštine Srbije za saobraćaj i veze
-  član odbora Skupštine Srbije za trgovinu i turizam
-  član odbora Skupštine Srbije za ekologiju i zaštitu životne sredine
2001 –  2004 Skupština Srbije – narodni poslanik
- član odbora Skupštine Srbije za pravosuđe i upravu
- član odbora Skupštine Srbije za predstavke i žalbe
2000 -  2001 Radio televizija Kragujevac – zamenik urednika TV Kragujevac
1997 – Skupština grada Kragujevca- odeljenje za skupštinske poslove skupštine grada

Druga angažovanja:

2010 – 2012 član UO programa evropskog partnerstva sa opštinama u saradnji sa Vladom Švajcarske, delegacijom EU u Srbiji,  kancelarijom UN UNOPS i Vladom Republike Srbije – EU Progres
2009  - 2012  Vlada Republike Srbije -član radne grupe Kancelarije za razvoj nedovoljno razvijenih područja
2008 - 2013 član UO Nacionalne službe za zapošljavanje
2003-2010 predsednik Upravnog odbora Muzeja žrtava genocida
2002 – 2003 potpredsednik FK Radnički Kragujevac
2001- 2004 član Saveta Republičke direkcije za puteve
1997 - 2002 član UO FK Radnički Kragujevac
1997- 2000 član UO JP Sportski centar “Mladost” Kragujevac

Bračno stanje:
Oženjen, otac dvoje dece.

 

Boris Milićević

v.d. pomoćnika ministra – Sektor za međunarodnu saradnju i evropske integracije

Boris Milićević je rođen 18. maja 1974. godine u Čajniču (BiH). Prvi je otvoreno gej političar u Srbiji u rukovodstvu neke od parlamentarnih stranaka, a u stranački život se uključio kao jedan od prvaka LGBTI pokreta. Član je Glavnog odbora i Predsedništva Socijalističke partije Srbije.

Kao osnivač i predsednik Gej strejt alijanse sarađivao je sa diplomatskim predstavništvima u Beogradu, Stejt departmentom, brojnim međunarodnim organizacijama (Human Rights Watch, Amnesty International, ILGA Europe, Rainbow Rose, Victory Institute, NDI, IRI), Evropskom komisijom, LGBTI intergrupom Evropskog parlamenta, Visokim komesarom za ljudska prava UN, Savetom Evrope, OEBS-om,  Socijalističkom internacionalom i Evropskom konferencijom socijalističke omladine.

U državnoj upravi je bio angažovan kao savetnik ministra bez portfelja zaduženog za evropske integracije Branka Ružića 2013/14. godine. Takođe, radio je i kao savetnik u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave od jula 2017. do oktobra 2020. godine.

Kao novinar pisao je za  brojne domaće medije, od studentskih (MonopolList, Refleks), preko nedeljnih (Blic njuz, Vreme) i dnevnih listova (Blic, Danas) do internet portala (Mondo, FreeSerbia.org), kao i nekoliko stranih medija (Tageszeitung, Southeast Europe Times), itd.

Glavni domen aktivističkog i političkog angažmana su mu ljudska prava, sa fokusom na LGBTI prava i rodna pitanja.

Po obrazovanju je diplomirani ekonomista.

 

Žarko Stepanović

v.d. pomoćnika ministra – Sektor za saradnju sa civilnim društvom

Žarko Stepanović rođen je 1962. godine u Topoli.

Obrazovanje

Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu
Diplomirani andragog (VII stepen stručne spreme)

Radno iskustvo

2016/2020 – Vlada Republike Srbije, vršilac dužnosti direktora Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom – obavlja poslove rukovođenja, organizovanja, objedinjavanja i usmeravanja rada Kancelarije; predstavlja Kancelariju i obezbeđuje zakonito i efikasno obavljanje poslova; odlučuje o pravima, dužnostima i odgovornostima zaposlenih; obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom. Član više radnih tela i radnih grupa koje je formirala Vlada, ili nadležna ministarstva.

2004/2016 – Beogradski fond za političku izuzetnost (organizacija civilnog društva), Beograd; direktor/koordinator programa – obavlja poslove strateškog planiranja i realizacije programa i projekata BFPE sa donosiocima odluka: parlament, državna uprava, lokalna samouprava, organizacije civilnog društva, političke partije, mediji.
Rukovodi realizacijom projekata u partnerstvu sa državnim institucijama (Narodna skupština R. Srbije, ministarstvima čiji je delokrug rada: državna uprava, lokalna samouprava, omladina, ljudska i manjinska prava, prava žena, životna sredina, dijaspora, obrazovanje), kao i sa međunarodnim organizacijama i donatorima (EU, CoE, UNDP, OSCE, bilateralni donatori). Koordinirao je aktivnostima u preko 50 različitih projekata (seminari, priprema i realizacija domaćih i međunarodnih konferencija i skupova, istraživačke i zagovaračke inicijative) u kojima je učestvovalo preko 1000 donosilaca odluka i predstavnika civilnog društva. Najznačajnije teme obuhvaćene projektima su: vladavina prava i demokratizacija, evropske integracije i proces pridruživanja, socio-ekonomska politika, održivi razvoj.

1996/2004 - Fondacija za otvoreno društvo (međunarodna organizacija),Beograd, k
Koordinator programa – radi na razvoju strategija programa, programskih koncepata, implementaciji, kao i monitoringu i evaluaciji pojedinačnih projekata OCD u obimu od preko 100 grantova godišnje.
Rukovodi sledećim programskim celinama: razvoj civilnog društva u Srbiji, podrška osnivanju i formiranju velikog broja OCD na celoj teritoriji Srbije, podsticanje izgradnje mreža i koalicija OCD, sa posebnim akcentom na organizacije civilnog društva za ljudska prava, prava nacionalnih manjina i sl. Rukovodio je programom suočavanja sa prošlošću i pomirenja u regionu, razvojem multietničkih programa, programom za osobe sa invaliditetom. Radio na programima razvoja i primene interneta u organizacijama civilnog društva i medijima. Nakon 2000. godine rukovodi programima jačanja kapaciteta državne uprave, lokalne samouprave i reforme pravosudnog sistema (učestvovao u formiranju Pravosudne akademije za stručno usavršavanje nosilaca pravosudnih funkcija), kao i podrška programima ekonomskih reformi.

1992/1996 – Mladi istraživači Srbije (organizacija civilnog društva), Beograd
Izvršni direktor – predstavlja i zastupa organizaciju, rukovodi strateškim razvojem organizacije, pribavlja finasijska sredstva za organizaciju, razvija programe, koordinira implementaciju programa, rukovodi ljudskim resursima, zadužen za razvoj organizacione klime i timskog rada, radi na osmišljavanju i izradi projekata, projektnih aplikacija, evaluacija i izvestaja. Rukovodi finasijama i za njih odgovara, izrađuje finasijske planove i izveštaje.

1989/1992 – Radio-televizija Srbije, novinar saradnik, redakcija Kulturno–obrazovnog programa.

Nina Mitić

Pomoćnica ministra – Sektor za antidiskriminacionu politiku i rodnu ravnopravnost

Radno iskustvo

Oktobar 2020 godine - Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog; radno mesto: Pomoćnik ministra - Sektor za antidiskriminacionu politiku i unapređenje rodne ravnopravnosti
Oktobar 2020 godine -  Savetnik van radnog odnosa za užu naučnu oblast Marketing na Fakultetu društvenih nauka u Novom Sadu, sa sedištem u Beogradu
Jul 2017 –  oktobar 2020  godina – Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja; radno mesto: Pomoćnik ministra – Sektor za antidiskriminacionu politiku i unapređenje rodne ravnopravnosti
Novembar 2015 – avgusta 2017. Godine - Član nadzornog odbora u Specijalnoj bolnici za nespecifične plućne bolesti ‘’Sokobanja’’.
Decembar 2015. – Jul 2017 godina - Komunalna policija, Beograd; radno mesto: Pomoćnik načelnika
Septembar 2015 godina – decembar 2015- Komunalna policija; radno mesto: Portparol
2013. – 2015 godina - Generali osiguranje; radno mesto: Menadžer filijale, Direkcija za internu prodaju životnog osiguranja
2011-2013 godina - Ekonomski institut; radno mesto: Marketing menadžer
2007- 2011 godina - UNIKA (UNIQA) osiguranje; radno mesto: Marketing menadžer
2004 – 2007 godina - VEPECOO d.o.o, generalni zastupnik za uvoz i izvoz votke Stolichnay-e; radno mesto: Komercijalista
2002 – 2004 godina: KARIĆ fondacija; radno mesto: Marketing asistent

Obrazovanje

Septembar 2020 godine upisane doktorske studije -  Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije
2017. – Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije, smer Planski-procesni menadžment
Zvanje: Master menadžer
Program obuke za državne službenike na položaju u saradnji sa SUK-om i nemačkom razvojnom agencijom GIZ (organizacijski i lični brend, poslovne komunikacije, poslovni protokol, odnosi sa javnošću i drugo)
Radionica Social Media/E-diplomacy (medijska obuka u organizaciji Ministarstva za spoljnu politiku i britanske Ambasade i stručne podrške Diplo fondacije)
2017 godina – Položen stručni ispit za obavljanje poslova i primenu ovlašćenja načelnika komunalne policije po Programu stručnog osposobljavanja za komunalne policajce
2016 godina – Položen stručni državni ispit
2004 –2008 godina - Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu Janićije i Danica Karić- smer marketing
Zvanje: diplomirani ekonomista
2002 – 2004 godina - Viša poslovna škola, smer marketing i trgovina
Zvanje: diplomirani ekonomista
1999 – 2002 godina - XI Beogradska gimnazija; društveni smeri
Srednja muzička škola „Mokranjac“-odsek solo pevanje

Ostalo

Strani jezici: engleski i nemački jezik.
Bračno stanje: razvedena, majka jednog deteta