MENI
 
Naslovna » Ministarstvo » Državni sekretari

Državni sekretari

Mina Rolović – Jočić

Mina Rolović-Jočić, rođena je u Beogradu 1974. godine. Osnovno i srednje obrazovanje stekla je u Beogradu. Osnovne akademske studije završila je na Američkom Univerzitetu u Bugarskoj 1997. na smeru Političke nauke i Međunarodni odnosi, kao i Jugoistočno-evropske studije. Zvanje master politikolog stekla je 2014. godine na Univerzitetu u Beogradu - Fakultet političkih nauka, smer „Politička teorija, politička sociologija i institucije“.

Nakon početnih iskustava u humanitarnoj organizaciji „OXFAM“, od 2001. do 2007. Radila je u Misiji OEBS u Srbiji, kao saradnica na Programu parlamentarne podrške. U tom periodu učestvovala je u institucionalizaciji javnih slušanja u radu Narodne skupštine Republike Srbije kao mehanizma za uključivanje svih interesnih strana u formulisanju politika i kontroli njihovog sprovođenja. Takođe, bila je angažovana u definisanju i sprovođenju projekata koji su imali za cilj edukaciju mladih o procesu donošenja zakona kao i otvaranje Narodne skupštine prema građanima. Učestvala je i u izbornim posmatračkim misijama u zemlji i inostranstvu.

Profesionalni razvoj nastavila je 2008. u instituciji Zaštitnika građana kao šefica kabineta, a od 2016. do 2020. kao pomoćnica generalnog sekretara zadužena za izveštavanje, projekte i saradnju. Tokom navedenog perioda učestvovala je u pisanju izveštaja prema Narodnoj skupštini, kao i međunarodnim i regionalnim organizacijama, posebno prema UN Ugovornim telima i mehanizmima u oblasti ostvarivanja ekonomsko-socijalno-kulturnih i građansko-političkih prava, Univerzalnom periodičnom pregledu itd.  Kontinuirano je radila na ostvarivanju komunikacije sa građanima i intenzivne saradnje sa civilnim društvom u skladu sa Pariskim principima na kojima se temelji rad Ombudsmana kao nacionalne institucije za ljudska prava. To je podrazumevalo i sprovođenje projekata u cilju ostvarivanja bližeg kontakta sa građanima i civilnim društvom u jedinicama lokalne samouprave, kao i većeg učešća civilnog društva u zakonodavnim inicijativama Zaštitnika građana.

Govori engleski jezik, služi se francuskim i bugarskim.

 

Olena Papuga

Olena Papuga, je rođena 1964. godine u Vrbasu.  Osnovno i srednje obrazovanje stekla je u Ruskom Krsturu u školi na rusinskom nastavnom jeziku. Školovanje je nastavila u Novom Sadu na Filozofskom fakultetu na Katedri za rusinski jezik i književnost, diplomirala je u januaru 1989. godine i stekla zvanje profesora rusinskog jezika i knji-evnosti i profesora srpsko-hrvatskog jezika.

Posle diplomiranja, 1989. godine, pa do juna  2008. radila je kao lektorka, a posle kao novinarka u redakciji rusinskih novina „Ruske slovo“ u Novom Sadu. Pored novinarstva i lektorisanja, proučavala je i rusinsku leksikologiju i etnologiju. Autorka je etnološke knjige „Stara rusinska kuća“ koja je izdata na rusinskom, srpskom i hrvatskom jeziku.

Osnovala je Udruženje građana „Rusinska liga“ preko kog je, prvi put 2009. godine, postala članica Nacionalnog saveta rusinske nacionalne zajednice. Trenutno je aktuelna članca i predsednica Odbora za službenu upotrebu jezika i pisma.

Od 2008. do 2020. godine. bila je narodna poslanica u Narodnoj skupštini Republike Srbije ispred Lige socijaldemokrata Vojvodine. Posle izbora 2020. godine izabrana je za poslanicu u Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine.

U svim godinama poslaničkih mandata bila je članica Odbora za ljudska, manjinska prava i ravnopravnost polova, Odbora za prosvetu, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo u kom se zanimala obrazovanjem pripadnika nacionalnih manjina. U dva mandata bila je predsednica Radne grupe za nacionalne manjine u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Kao koordinatorka Ženske parlamentarne  mreže, 2019. godine je organizovala i vodila sedmu Nacionalnu konferenciju Ženske parlametarne mreže „Ne u mom parlamentu – protiv svih oblika diskriminacije žena“.

Potpisnica je amandmana na Predlog izmena Zakona o izboru narodnih poslanika,  2011. godine kojim je obezbeđeno da na izbornoj listi među svaka tri kadidata po redosledu mora da bude najmanje po jedan kandidat – pripadnik onog pola koji je manje zastupljen na listi, čime je omogućeno veće prisustvo žena u Skupštini.  Godine 2018. Vlada je prihvatila njen amandman na Izmene Zakona o slu-benoj upotrebi jezika i pisma, koji u članu 11. predviđa da  narodni poslanik pripadnik nacionalne manjine na sednici Narodne skupštine može da govori i da pisane dokumente na na svom maternjem jeziku. To pravo je koristila i govorila ma rusinskom jeziku na sednicama Narodne skupštine.

 

Ninoslav Jovanović

Rođen je 4. aprila 1982 godine u Inđiji.

Osnovnu i srednju školu završio u rodnoj Inđiji, diplomirao ekonomiju i menadžment na Univerzitetu Union u Beogradu.

Oženjen suprugom Petrijom, otac šestogodišnjeg dečaka Filipa.

Duže od 15 godina akter na polju unapredjenja ljudskih i manjinskih prava, sa akcentom na Rome. Kroz nevladin sektor, a potom i kroz institucije sistema, kao dugogodišnji deo Kabineta predsednika opstine Inđija,predsednik Upravnog odbora Kancelarije za inkluziju Roma Vlade AP Vojvodine, Nacionalnog Saveta romske nacionalne manjine Srbije sa pozicije zamenika predsednika, stručni saradnik u Sekretarijatu za obrazovanje, upravu i nacionalne manjine Vlade AP Vojvodine, kao i predsednik UO Centra za socijalni rad “Dunav” u Inđiji.

Posebno ističe da se ponosi volontiranjem na Univerzijadi 2009 u Srbiji, kao i davanjem malog ličnog volonterskog doprinosa u odbrani grada Sremska Mitrovica od velikih poplava 2014 godine.