MENI
 
Naslovna » Ministarstvo » Državni sekretari

Državni sekretari

Prof. dr Rejhan R. Kurtović

Prof. dr Rejhan R. Kurtović rođen 12.10.1986. godine u Sjenici, u pravničkoj porodici (otac sudija, dugogodišnji predsednik suda, majka advokat).

U rodnom gradu završio je osnovnu i srednju školu gimnaziju. Diplomirao je 2009. godine na Pravnom fakultetu.  2012. godine odbranio je magistarsku tezu pod nazivom ,,Uloga nacionalnih saveta u ostvarivanju prava pripadnika nacionalnih manjina“.

Doktorsku disertaciju odbranio je 2014. godine, na temu ,,Manjinska prava i slobode u novom  međunarodnom poretku i legislativi Srbije”.

Univerzitetsku karijeru započeo je 2010. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Pazaru gde je biran za asistenta na javno-pravnoj grupi predmeta.
2014. godine biran je u zvanje docent na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Pazaru.
2015. godine biran je u zvanje docenta na Univerzitetu u Travniku gde predaje pravnu grupu predmeta.
Od 2016. godine predavač je na Univerzitetu za poslovni inženjering i menadžment u Banja Luci, gde predaje na  Pravnom fakultetu.
2019. godine bio je predavač po pozivu na Pravosudnoj akademiji u Beogradu.
2019. godine bio je izabran za rukovodioca Departmana za pravne nauke Univerziteta u Novom Pazaru.
2020. godine biran je u zvanje vanrednog profesora na Univerzitetu u Novom Pazaru.
2020. godine bio je izabran za predsednika Skupštine opštine Sjenica.
2021. godine izabran je člana Saveta Univerziteta u Novom Pazaru.
2022. godine izabran je za potpredsednika Stranke pravde i pomirenja.

Autor je više od 30 naučnih i stručnih radova i učesnik preko 50 naučnih konferencija.
Član je naučnih odbora domaćih i stranih stručnih i naučnih časopisa.
Recenzent je nekoliko monografija i knjiga. Oženjen je i otac je četvoro dece.

 

Dr Ivan V. Bošnjak

Rođen 4.novembra 1974. godine u Zrenjaninu.

U Melencima odrastao i završio osnovnu školu „ Dr Boško Vrebalov“ . Nakon Zrenjaninske gimnazije 1993. godine upisao Fakultet veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu. Tokom studija bio  aktivan u organizacijama studenata FVM, Studentskog grada i Univerziteta. Zvanje diplomiranog veterinara stekao 2000. godine. Posle obaveznog stažiranja i polaganja državnog stručnog ispita 2001. godine, zasnovao stalni radni odnos u Javnoj veterinarskoj stanici „ Zrenjanin“.

Vojni rok odslužio 2002. godine u Školi rezervnih oficira veterinarske službe sa činom rezervnog potporučnika.

Početkom 2004. godine sa bratom osniva i vodi privatnu veterinarsku stanicu. Zvanje magistra veterinarskih nauka stekao 2010. godine. U istom periodu nastavio je sa usavršavanjem i poslovanjem u oblasti menadžmenta kvaliteta, bezbednosti hrane i zaštite životne sredine. Od 2015. godine je i predavač u Visokoj poljoprivrednoj školi strukovnih studija u Šapcu, a od 2018. godine i u Visokoj medicinskoj školi strukovnih studija u Ćupriji. Objavljuje naučne i stručne radove u časopisima i na simpozijumima u zemlji i inostranstvu. Doktorsku disertaciju odbranio 2016. Godine na Fakultetu veterinarske medicine, Univerziteta u Beogradu.

Kroz društveno politički angažman u okviru Srpske napredne stranke karijeru otpočeo 2012. godine izborom za poslanika Skupštine AP Vojvodine i člana odbora za poljoprivredu, a zatim je iste godine izabran za gradonačelnika Zrenjanina.

Na funkciju državnog sekretara u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave imenovan je u dve Vlade predsednika Aleksandra Vučića, 2014. i 2016. godine , u kabinetima potpredsednice Vlade dr Kori Udovički, te ministarke Ane Brnabić. Od 2017.  u prvoj Vladi Ane Brnabić, i po treći put istu funkciju vrši u kabinetu ministra Branka Ružića.

Tokom mandata u okviru MDULS predsedavao je Savetom za stručno usavršavanje zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave, i bio kopredsedavajući srpske strane Međuvladinih mešovitih komisija za unapređenje položaja manjina sa Hrvatskom, Mađarskom i Rumunijom. Završio je Diplomatsku akademiju pri Ministarstvu spoljnih poslova i Visoke studije bezbednosti i odbrane kao polaznik 5. klase pri Školi nacionalne odbrane, uz više kurseva i obuka u zemlji i inostranstvu.

Dr Bošnjak je akreditovani predavač pri Nacionalnoj akademiji za javnu upravu. Tokom 2021.  i 2022. godine bio angažovan od strane Saveta Evrope kao konsultant u oblasti ljudskih i manjinskih prava, od strane SKGO u oblasti bezbednosti u lokalnoj zajednici i RRA „Bačka“ za izradu strateških dokumenta u pet lokalnih samouprava.

Od 2021. godine poseduje dozvolu za pilota ultra lake avijacije.

Govori engleski i ruski jezik.

Oženjen Jelenom, i otac Mileni, Irini i Seleni.