MENI
 
Naslovna » Ministarstvo » Državni sekretari

Državni sekretari

Prof. dr Rejhan R. Kurtović

Prof. dr Rejhan R. Kurtović rođen 12.10.1986. godine u Sjenici, u pravničkoj porodici (otac sudija, dugogodišnji predsednik suda, majka advokat).

U rodnom gradu završio je osnovnu i srednju školu gimnaziju. Diplomirao je 2009. godine na Pravnom fakultetu.  2012. godine odbranio je magistarsku tezu pod nazivom ,,Uloga nacionalnih saveta u ostvarivanju prava pripadnika nacionalnih manjina“.

Doktorsku disertaciju odbranio je 2014. godine, na temu ,,Manjinska prava i slobode u novom  međunarodnom poretku i legislativi Srbije”.

Univerzitetsku karijeru započeo je 2010. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Pazaru gde je biran za asistenta na javno-pravnoj grupi predmeta.
2014. godine biran je u zvanje docent na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Pazaru.
2015. godine biran je u zvanje docenta na Univerzitetu u Travniku gde predaje pravnu grupu predmeta.
Od 2016. godine predavač je na Univerzitetu za poslovni inženjering i menadžment u Banja Luci, gde predaje na  Pravnom fakultetu.
2019. godine bio je predavač po pozivu na Pravosudnoj akademiji u Beogradu.
2019. godine bio je izabran za rukovodioca Departmana za pravne nauke Univerziteta u Novom Pazaru.
2020. godine biran je u zvanje vanrednog profesora na Univerzitetu u Novom Pazaru.
2020. godine bio je izabran za predsednika Skupštine opštine Sjenica.
2021. godine izabran je člana Saveta Univerziteta u Novom Pazaru.
2022. godine izabran je za potpredsednika Stranke pravde i pomirenja.

Autor je više od 30 naučnih i stručnih radova i učesnik preko 50 naučnih konferencija.
Član je naučnih odbora domaćih i stranih stručnih i naučnih časopisa.
Recenzent je nekoliko monografija i knjiga. Oženjen je i otac je četvoro dece.

 

Dr Ivan V. Bošnjak

Rođen 4.novembra 1974. godine u Zrenjaninu.

U Melencima odrastao i završio osnovnu školu „ Dr Boško Vrebalov“ . Nakon Zrenjaninske gimnazije 1993. godine upisao Fakultet veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu. Tokom studija bio  aktivan u organizacijama studenata FVM, Studentskog grada i Univerziteta. Zvanje diplomiranog veterinara stekao 2000. godine. Posle obaveznog stažiranja i polaganja državnog stručnog ispita 2001. godine, zasnovao stalni radni odnos u Javnoj veterinarskoj stanici „ Zrenjanin“.

Vojni rok odslužio 2002. godine u Školi rezervnih oficira veterinarske službe sa činom rezervnog potporučnika.

Početkom 2004. godine sa bratom osniva i vodi privatnu veterinarsku stanicu. Zvanje magistra veterinarskih nauka stekao 2010. godine. U istom periodu nastavio je sa usavršavanjem i poslovanjem u oblasti menadžmenta kvaliteta, bezbednosti hrane i zaštite životne sredine. Od 2015. godine je i predavač u Visokoj poljoprivrednoj školi strukovnih studija u Šapcu, a od 2018. godine i u Visokoj medicinskoj školi strukovnih studija u Ćupriji. Objavljuje naučne i stručne radove u časopisima i na simpozijumima u zemlji i inostranstvu. Doktorsku disertaciju odbranio 2016. Godine na Fakultetu veterinarske medicine, Univerziteta u Beogradu.

Kroz društveno politički angažman u okviru Srpske napredne stranke karijeru otpočeo 2012. godine izborom za poslanika Skupštine AP Vojvodine i člana odbora za poljoprivredu, a zatim je iste godine izabran za gradonačelnika Zrenjanina.

Na funkciju državnog sekretara u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave imenovan je u dve Vlade predsednika Aleksandra Vučića, 2014. i 2016. godine , u kabinetima potpredsednice Vlade dr Kori Udovički, te ministarke Ane Brnabić. Od 2017.  u prvoj Vladi Ane Brnabić, i po treći put istu funkciju vrši u kabinetu ministra Branka Ružića.

Tokom mandata u okviru MDULS predsedavao je Savetom za stručno usavršavanje zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave, i bio kopredsedavajući srpske strane Međuvladinih mešovitih komisija za unapređenje položaja manjina sa Hrvatskom, Mađarskom i Rumunijom. Završio je Diplomatsku akademiju pri Ministarstvu spoljnih poslova i Visoke studije bezbednosti i odbrane kao polaznik 5. klase pri Školi nacionalne odbrane, uz više kurseva i obuka u zemlji i inostranstvu.

Dr Bošnjak je akreditovani predavač pri Nacionalnoj akademiji za javnu upravu. Tokom 2021.  i 2022. godine bio angažovan od strane Saveta Evrope kao konsultant u oblasti ljudskih i manjinskih prava, od strane SKGO u oblasti bezbednosti u lokalnoj zajednici i RRA „Bačka“ za izradu strateških dokumenta u pet lokalnih samouprava.

Od 2021. godine poseduje dozvolu za pilota ultra lake avijacije.

Govori engleski i ruski jezik.

Oženjen Jelenom, i otac Mileni, Irini i Seleni.

 

Ninoslav Jovanović

Rođen u Inđiji, 4. aprila 1982.  godine.

Osnovnu i srednju školu završio u Inđiji, diplomirao menadžment na Univerzitetu Union u Beogradu.

2023. državni sekretar u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Vlade Republike Srbije.
2020-2022. državni sekretar u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Vlade Republike Srbije (u mandatu ministarke Gordane Čomić).
2009-2013, 2014-2016. i 2020-2021. zaposlen u kabinetu predsednika opštine Inđija zadužen za oblast socijalne politike i inkluzije Roma.
2013-2014. stručni saradnik u Sekretarijatu za obrazovanje, upravu, propise i nacionalne manjine-nacionalne zajednice Vlade AP Vojvodina na realizaciji programa stipendiranja romskih srednjoškolaca na teritoriji APV, u partnerstvu sa „Vojvođanskim romskim centrom za demokratiju“.
2012-2016. predsednik Upravnog odbora Centra za socijalni rad „Dunav“ Inđija.
2011-2017. predsednik Upravnog odbora Kancelarije za inkluziju Roma Vlade AP Vojvodine.
2014-2018. zamenik predsednika Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine i predsednik Centra Nacionalnog saveta za AP Vojvodinu.
2021-2022. predsednik Stručne grupe Koordinacionog tela Vlade Republike Srbije za praćenje i implemetaciju Strategije za socijalno uključivanje Roma.

Duže od 15 godina borac za ljudska i manjinska prava, sa akcentom na inkluziju Roma.
Učesnik ili predavač na više od 100 različitih obuka domaćih i međunarodnih organizacija, na temu ljudskih prava, prava manjina, nacionalne bezbednosti, rodne ravnopravnosti, inkluzije Roma, žurnalistike, borbe protiv trgovine ljudima, ekonomskih migracija itd.

Učesnik više regionalnih ministarskih sastanka (Sarajevo 2021, Crna Gora 2022).
Kao zamenik ministra, član delegacije Vlade Republike Srbije i učesnik zajedničke sednice Vlada Srbija-Mađarska u Budimpešti 2021. Član delegacije Vlade Srbije na Ekspo Sajmu u Dubajiu (Expo Sajam Dubai) 2021. godine  i učesnik u bilateralnim pregovorima sa Šeikom Nahjan Bin Mubarak Al Nahjan (Sheikh Nahyan Bin Mubarak Al-Nahyan), ministrom tolerancije Ujedinjenih Arapskih Emirata i jednim od vladara.

Više stotina medijskih nastupa, intervjua i debata, za domaće i strane medije.
Dugogodišnji aktivan rad u nevladinom sektoru na ostvarivanju ljudskih i manjinskih prava i unapređenju položaja Roma, a potom kroz institucije sistema na različitim pozicijama.

U dugogodišnjoj karijeri radio i u privatnom sektoru na mestu direktora prodaje u Austrijskoj kompaniji „Luis Bruchmann doo“.

Oženjen, otac jednog deteta.