MENI
 
Naslovna » Ministarstvo » Ministar

Ministarka

Gordana Čomić

Rođena je 1958. godine u Novom Sadu. Studirala je na Prirodno matematičkom fakultetu, Institut za fiziku, i radila na Univerzitetu u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, na predmetima fizika i kvantna mehanika (1984-1999).

Narodna je poslanica od 2000. do 2020. godine, birana na listi Demokratske stranke, potpredsednica Narodne skupštine Republike Srbije u periodu 2001-2004. i 2008-2020. godine.

Kao članica Demokratske stranke, bila je zadužena za izbore u Novom Sadu 1996, bila predsednica Pokrajinskog odbora DS za Vojvodinu (1998-2001), potpredsednica DS (2001-2004 i 2014-2016) i poslanica u Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine (1996-2004).

Od 13. maja 2020. godine nije članica nijedne političke stranke.

Bila je predsednica Odbora za spoljnu politiku Narodne skupštine (2004-2008), kao i članica delegacije Narodne skupštine u Parlamentarnoj skupštini OEBS, gde je birana za izvestioca Komiteta za ljudska prava, demokratiju i humanitarna pitanja od 2006. do 2016. godine.

Bila je zamenica predsednika Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, članica Odbora za evropske integracije i Odbora za zaštitu životne sredine.

Kao osnivačica Ženske parlamentarne mreže Narodne skupštine i pripadnica ženskog pokreta u Srbiji imala je ulogu u borbi za jednakost, reprezentativnost i ravnomerno učešće žena na svim mestima odlučivanja u društvu u Srbiji.

U oktobru 2019. godine, na 141. IPU generalnoj skupštini održanoj u Beogradu izabrana je za predsednicu Ženskog parlamentarnog foruma IPU.

U februaru 2020. godine predložila je amandmane na dva izborna zakona, za nacionalni i lokalni nivo sa obaveznom kvotom od 40 odsto manje zastupljenog pola. Vladajuća koalicija se saglasila sa izmenama i one su na snazi u Srbiji.

Privržena je dijalogu, evropskim integracijama Srbije, vladavini prava, kulturi ljudskih prava, regionalnoj saradnji i izgradnji stabilnog mira i razvoja i Srbije i regiona, uz ravnopravno učešće i žena i muškaraca kao donosilaca odluka o zajedničkoj budućnosti.

Udata, majka četvoro dece.

Govori engleski jezik.