MENI
 
Naslovna » Antidiskriminacija » Savet za rodnu ravnopravnost

Savet za rodnu ravnopravnost

Vlada Republike Srbije je na sednici održanoj 19. aprila 2023. godine donela Odluku o obrazovanju Saveta za rodnu ravnopravnost.

Savetom predsedava predsednica Vlade Republike Srbije Ana Brnabić, a članovi Saveta su predstavnici nadležnih organa državne uprave za sprovođenje Zakona o rodnoj ravnopravnosti ranga ministara, kao i predstavnici 10 organizacija civilnog društva, izabranih na javnom pozivu za izbor u članstvo ovog tela Vlade.

Savet za rodnu ravnopravnost Vlade, kao savetodavno telo Vlade, bavi se pitanjima rodne ravnopravnosti i ravnopravnosti polova, usklađivanja politika i doprinosi efikasnijoj saradnji nadležnih organa javne vlasti i organizacija civilnog društva usmerenih ka: osnaživanju rodno osetljivih kategorija stanovništva primenom odgovarajućih mera, zatim izgradnji i unapređenju kapaciteta institucija za sprovođenje politike rodne ravnopravnosti i podizanju javne svesti o značaju rodne ravnopravnosti u društvu.

U narednom periodu od četiri godine od dana stupanja na snagu Odluke Vlade, Savet treba da svojim radom doprinese ugradnji međunarodnih i evropskih standarda i vrednosti u oblasti ljudskih prava, što će doprineti demokratizaciji društva, održivom razvoju i procesu pridruživanja Evropskoj uniji.