MENI
 
Naslovna » Međunarodna saradnja i evropske integracije » Građani, jednakost, prava i vrednosti

Građani, jednakost, prava i vrednosti

PROGRAM „GRAĐANI, JEDNAKOST, PRAVA I VREDNOSTI“

Ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Tomislav Žigmanov potpisao je 24. novembra 2023. godine u ime Vlade Republike Srbije Sporazum o učešću Republike Srbije u programu Evropske unije „Građani, jednakost, prava i vrednosti“.

Program „Građani, jednakost, prava i vrednosti“ pruža finansijsku podršku za promovisanje građanskog aktivizma, promovisanje jednakosti za sve i promovisanje prava i vrednosti Evropske unije.

Opšti cilj programa je zaštita i promovisanje prava i vrednosti sadržanih u Ugovorima, Povelji o osnovnim pravima i u međunarodnim konvencijama o ljudskim pravima, naročito kroz podršku organizacijama civilnog društva i drugim akterima koji su aktivni na lokalnom, regionalnom, nacionalnom i transnacionalnom nivou, te podsticanje građanskog i demokratskog učešća, radi očuvanja i daljeg razvoja otvorenih, demokratskih, ravnopravnih i uključivih društava utemeljenih na pravima i vladavini prava. Program posebno podstiče učešće regionalnih i lokalnih organizacija civilnog društva.

Ovaj program je najveći program do sada namenjen promociji i zaštiti vrednosti Unije: demokratije, vladavine prava, osnovnih prava, transparentnosti i dobrog upravljanja, te tako ima za cilj izgradnju još demokratskije Evrope i podizanje svesti građana/ki o pravima i vrednostima sadržanima u osnovnim Ugovorima i Povelji EU o osnovnim pravima, pružajući finansijsku podršku neprofitnom sektoru u promociji tih prava i zajedničkih vrednosti.

U finansijskom razdoblju 2021-2027, predviđeni proračun ovog programa je 1.5 milijardi EUR i raspoređuje se na 4 tematske celine:

1.         Vrednosti Unije - unapređenje osnovnih vrednosti EU (u ovoj celini učestvuju samo članice Evropske unije, Srbija i pored potpisanog sporazuma ne učesvuje u ovom poglavlju);
2.         Jednakost, prava i rodna ravnopravnost - promovisanje jednakosti, prava i ravnopravnosti polova;
3.         Uključenost i učešće građana - unapređenje zajedničke evropske istorije i aktivne građanske participacije - uključivanje građana u demokratski i politički život Unije:
4.         Dafne - borba protiv svih oblika nasilja.